nieuws

Politiek laakt uitstel van beslissing over rekeningrijden

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer is teleurgesteld over de Nota mobiliteit. De regeringsfracties CDA, VVD en D66 hadden meer daadkracht verwacht van het kabinet, vooral met het rekeningrijden.

Volgens VVD-fractiewoordvoerder P. Hofstra “vergoelijkt” minister Peijs (verkeer) de files. Ook zegt hij de urgentie te missen, terwijl het verkeer over een paar jaar vastloopt. Het beprijzen van het autoverkeer moet volgens hem sneller. De sterke nadruk op onderhoud van auto- en spoorwegen naast aanleg van nieuwe, is niet zijn keuze. “Ik vraag me af of we niet goudgerand onderhoud plegen.”

Het CDA vindt ook dat eerst wat aan de files moet worden gedaan. Pas daarna komt rekeningrijden ter sprake, zegt woordvoerder E. van Hijum. “Eerst bewegen, dan beprijzen.” De investeringen in auto- en spoorwegen roemt hij. D66 vindt het positief dat veel geld naar wegonderhoud gaat. Het vooruitschuiven van het rekeningrijden noemt D66-fractiewoordvoerder B. van der Ham echter een gemiste kans. Ook mist hij de aandacht voor kwalitatief goede busverbindingen.

De oppositiepartijen zijn ronduit kritisch over de nota. De verkeersproblemen die er nu zijn, worden niet opgelost. Het vooruitschuiven van het besluit over rekeningrijden naar een volgend kabinet kan geen goedkeuring vinden bij PvdA, GroenLinks en SP. Meer aandacht voor de verbetering van het openbaar vervoer en de milieugevolgen was ook beter geweest, meldt de oppositie. GroenLinks rept over een “Nota stilstand”, terwijl de SP praat over een “asfaltkabinet”.

De LPF wijst rekeningrijden faliekant van de hand. “De werkende man wordt uit de auto gepest”, meent LPF�er M. Hermans. De investeringen in het wegennet juicht het LPF van harte toe. Een goede verhouding tussen asfalt en goed openbaar vervoer ontbreekt in de nota, vindt de ChristenUnie. Ook de aansluiting tussen trein, bus, tram en metro mist fractiewoordvoerder A. Slob in de plannen. Het vooruitschuiven van de besluitvorming van het rekeningrijden naar het volgende kabinet betreurt hij. De SGP-fractie pleit in haar reactie voor de invoering van een verkeersveiligheidseffectrapport bij de aanleg van nieuwe wegen.

Het AVBB is tevreden met het accent dat de nota legt op beheer en onderhoud. Wel moeten knelpunten op korte termijn worden aangepakt. Voorts wil het AVBB serieuze aandacht voor het buisleidingtransport, dat met name in de binnensteden goed kan worden gebruikt als alternatief voor het wegtransport.

De gemeenten en provincies betreuren het vastleggen van de MIT-gelden (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) voor een lange periode. Ze willen een flexibel MIT voor een betere aanpak van de files.

Op pagina 2: Nota mobiliteit goed voor welvaart. Op pagina 3: Commentaar.

Reageer op dit artikel