nieuws

Pettemer Zeewering verhoogd naar wettelijke norm

bouwbreed Premium

zijpe – Terwijl de Pettemer Zeewering wettelijk gezien eigenlijk in staat moet zijn om een extreme storm te weerstaan die slechts een keer per 10.000 jaar (1:10.000) is te verwachten, bleek de dijk op de zwakste plekken maar aan een norm van 1:325 te voldoen. In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voert aannemersbedrijf Kuiper & Leeuwenkamp daarom op dit moment met de plaatsing van een damwand noodmaatregelen uit om de zeewering weer veilig te krijgen. In 2008 volgt de definitieve maatregel.

De Pettemer Zeewering is het verlengde stuk dijk ten noorden van de Hondsbossche Zeewering aan de Noord-Hollandse Noordzeekust. Hoewel ze in elkaars verlengde liggen, zijn het verschillende dijken die in het verleden door verschillende beheerders zijn aangelegd en onderhouden. Beide dijken voldoen niet aan de wettelijke norm van 1:10.000. Door de onderscheidende opbouw en vorm blijkt de berekende norm voor de Hondsbossche Zeewering gemiddeld 1:3000. Maar voor de Pettemer Zeewering heeft Rijkswaterstaat uitgerekend dat de norm op de zwakste plaatsen slechts 1:325 bedraagt.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat achtten daarom een snelle actie noodzakelijk. Dit werd mogelijk doordat gebruik is gemaakt van een noodprocedure zonder inspraakprocedure op grond van de Waterstaatswet uit 1900.

De noodmaatregel bestaat uit het intrillen van een damwand over een lengte van ongeveer 900 meter. B. Kortebein, bedrijfsleider bij aannemersbedrijf Kuiper & Leeuwenkamp: “Allerlei kritische belangstellenden volgden de voorbereidingen van het werk. Hierbij werd onder andere gesuggereerd dat de damwand de dijk in tweeën zou delen. Daarom monitoren wij gedurende de werkzaamheden het geluids- en trillingsniveau en de eventuele bewegingen in het talud of directe omgeving.”

Van groot belang volgens Kortebein is bovendien de controle op mogelijk inklinkend zand onder de asfaltverharding van het talud aan de zeezijde, waardoor verzakkingen kunnen optreden. Kuiper & Leeuwenkamp is nu halverwege en metingen wijzen vooralsnog uit dat geen problemen zijn te verwachten.

Verletgevoelig

De aannemer maakt gebruik van Hoesch 1700-damwanden met een lengte van 8 meter. Na het intrillen van de damwand is het dijklichaam verhoogd met circa 80 centimeter tot een hoogte van 13,6 meter boven NAP.

Volgens Kortebein is het werk op een hoge dijk aan de winderige kust �verletgevoelig�. Als het maar iets te hard waait, kunnen de slingerende planken in de kraan voor een gevaarlijke situatie zorgen. Om extra zekerheid in te bouwen, branden de heiers een gat in de kop van een stalen plank om ze met een haak te zekeren tijdens het inhijsen.

De heiers houden zelf het verloop van de tijdelijke damwand in de gaten. Met stalen gordingen die wordt dit verloop aangegeven. “Als we het werk onder normale omstandigheden kunnen uitvoeren, heien de mannen per dag circa 35 meter damwand in de dijk. Het stellen van de gordingen kost nog de meeste tijd.”

Als alle planken in de grond zitten, werkt de aannemer de bovenzijde af met een deksloof. “Hiervoor lassen we eerst een strip op hoogte tegen de wand aan, waarna we de sloven plaatsen en aflassen.” Vanwege het tijdelijke karakter van de damwand voorziet de aannemer de stalen wand niet van een coating.

Naast de verhoging van de dijk met de damwand maakt de grasmat aan de zeezijde plaats voor een verharding van basalton op kunststof doek met gebroken steen. De ruimte tussen de ongelijkvormige betonblokken wordt opgevuld met asfaltmastiek tot aan de stalen damwand.

In de eerste week van november zit de damwand op zijn plaats. De overige werkzaamheden, inclusief het herplaatsen van het fietspad op de dijk, worden aan het einde van november opgeleverd. De damwand als tijdelijke maatregel wijkt in 2008 voor een definitieve oplossing.

Met betrekking tot de Hondsbossche Zeerwering kiest het hoogheemraadschap voor een versteviging van in ongelijke hoogte aangebrachte basalton om de golven uit te laten razen. Deze maatregel, waarvoor nog geen opdracht is verstrekt, is een blijvende voorziening. De Hondsbossche Zeewering behoeft geen verhoging vanwege het lange talud.

Projectgegevens

Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Kuiper & Leeuwenkamp,

onderdeel van de Ooms

Avenhorn Groep

Ingenieursbureau:

Onderzoeken:

Waterloopkundig

Laboratorium

Reageer op dit artikel