nieuws

Ouderen

bouwbreed Premium

In de politiek is de jacht op de ouderen geopend. Er zijn er teveel, ze zijn vaak ziek, ze willen eerder stoppen met werken. Kortom: ze worden te duur. Eén van de oplossingen is om ze langer te laten werken voor de kost. Ook de extra vrije dagen voor ouderen zullen uit de collectieve arbeidsovereenkomsten […]

In de politiek is de jacht op de ouderen geopend. Er zijn er teveel, ze zijn vaak ziek, ze willen eerder stoppen met werken. Kortom: ze worden te duur. Eén van de oplossingen is om ze langer te laten werken voor de kost.

Ook de extra vrije dagen voor ouderen zullen uit de collectieve arbeidsovereenkomsten moeten

worden geschrapt. De plannen van het kabinet met het prepensioen richten zich naast het afschaffen van de fiscale faciliteit op de individualisering.

De vorm van collectiviteit om jong voor oud te laten betalen vanuit de opvatting dat jongeren vanzelf ook oud worden wordt van de hand gewezen. Het kabinet weet het zeker: de jongere van nu zal van de huidige regelingen geen gebruik kunnen maken. Ze zullen zijn afgeschaft. Om te voorkomen dat de regelingen een stille dood zullen sterven, maakt het kabinet er nu zelf maar een eind aan. Aan de regelingen dus.

Om alle ingrepen te rechtvaardigen werd tot voor kort gewezen op de maatschappij die de kinderen van nu in de toekomst zullen aantreffen. Een samenleving die in de wereld niet meer meetelt en tot diepe armoede is vervallen. Nu mensen massaal weigeren instemmend te reageren op deze redengeving, wordt alvast maar een beroep gedaan op de problemen waarvoor onze kleinkinderen terecht zullen komen. Regeren is vooruitzien.

Van maatwerk is geen sprake, alles en iedereen wordt op een hoop geveegd. Wel zijn er geluiden dat niet iedereen gelijk is. Mensen die een zwaar beroep uitoefenen en ook zij die al jong aan het arbeidsproces zijn gaan deelnemen, zouden moeten worden uitgezonderd van de regel dat je tot 65 jaar of langer moet blijven werken. Hoe sympathiek deze opvatting op het eerste gezicht ook is, de vraag is hoe een zwaar beroep te omschrijven. Verder treffen we hier het toch al lang achterhaalde beeld aan van de ploeterende jongere in het arbeidsproces naast de flierefluitende scholier. Vroeg beginnen met werken is kennelijk een straf, naar school gaan doe je alleen voor je plezier.

Laten we ons beperken tot het zware beroep. Lichamelijk zwaar of psychisch zeer veel vergend? In hoeverre dienen lichamelijk zware beroepen te worden verlicht door het gebruik van technische hulpmiddelen? Mag je gedurende veertig jaar werken een paar jaar een lichter beroep hebben uitgeoefend, of krijg je dan strafpunten? Waarom wenst het kabinet het functioneel leeftijdsontslag voor een aantal beroepen af te schaffen? En met de fiscale facilitering van de opbouw van vroegpensioen, neem je dat mee naar een andere werkgever, ook als deze beroepen heeft in de lichtere categorie.

Als je kijkt naar het jarenlange geharrewar over de WAO, de definities die daarbij gehanteerd worden en de recente veranderingen die voor arbeidsongeschiktheid weer op stapel staan, lijkt mij het een heilloze weg om voor de genoemde groepen een uitzondering te maken bij het afschaffen van het vroegpensioen.

Moeten dan alle werknemers in de bouw dan maar gewoon doorwerken tot ze 65 jaar zijn? Wat mij betreft niet. Maar wie maakt het onderscheid tussen kantoor en bouwplaats, wie tussen de straatmaker en de vakman wegenbouw? De enige oplossing is het voor alle medewerkers handhaven van de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. Als de fiscus niet meer meebetaalt, wordt de opbouw van rechten duurder, maar de uitkering zou dan niet meer moeten worden belast.

Over de kostenverdeling zal stellig een heftige discussie gaan plaatsvinden. Het grootste probleem zal de individualisering zijn, wat willen jongeren betalen? Een dilemma voor de vakbeweging. Daar zijn de bewindslieden van het huidige kabinet zich goed van bewust. Niet voor niets laten zij niets na jongeren er op te wijzen dat hun jacht op de ouderen gebeurt om de jongeren van dienst te zijn.

Reageer op dit artikel