nieuws

Orderstroom wegenbouwers loopt forse deuk op

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuille in de wegenbouw is in september scherp gedaald met 0,7 maand. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onder ruim vierhonderd hoofdaannemers.

De voorraad onderhanden werk bij de wegenbouwers is geslonken tot 4,8 maand. Met dat volume steekt de sector nog gunstig af bij de grond- en waterbouw, die nog voor 4,2 maand werk heeft. In de totale gww slonken de orderportefeuilles in september met 0,6 maand tot 4,5 maanden. Het niveau is nog net een tikkeltje beter dan een jaar geleden.

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam de orderportefeuille af met 0,2 maand tot 7,2 maanden. De daling wordt geheel veroorzaakt door de utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met 0,6 maand is verminderd. In de woningbouw is de orderportefeuille daarentegen gegroeid. Deze groei bedroeg 0,3 maand.

Als gevolg van bovenstaande mutaties is ook de omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid geslonken. Deze bedroeg eind september 2004 6,6 maanden; een afname van 0,2 maand. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar bleef de omvang van de orderportefeuille onveranderd.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid constateert dat de bouwbedrijven nog altijd negatief zijn in hun oordeel over de conjunctuur.

Ruim een kwart van de bouwbedrijven beoordeelt het onderhanden werk als klein. Slechts 9 procent beoordeelt het onderhanden werk als groot.

Eén op de vijf bedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. Het uitblijven van orders wordt in beide sectoren als grootste stagnatieoorzaak genoemd.

In de b&u zijn de bedrijven, voor het eerst sinds maart 2004, per saldo positief over de verwachtingen van de ontwikkeling van het personeelsbestand. In de gww is dit niet het geval. In de sector verwacht slechts 1 procent van de bedrijven in personeelsomvang toe te nemen, terwijl bijna 16 procent een daling van het aantal personeelsleden verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf in personeelsomvang toe te nemen. Wel is het aandeel gww-bedrijven dat een daling van het personeelsbestand verwacht een stuk kleiner dan een maand geleden (16 procent nu tegenover 35 procent vorige maand).

Verschillen

Ook voor wat betreft de te verwachten prijsontwikkeling verschillen de uitkomsten per sector. In de b&u verwachten meer bedrijven een prijsstijging (14 procent) dan een prijsdaling (3 procent). De gww-bedrijven zijn per saldo negatief over de prijsontwikkeling; slechts 4 procent verwacht een stijging van de afzetprijzen, terwijl 12 procent een daling verwacht.

Reageer op dit artikel