nieuws

Onderwaterbeton storten, een klus met ingehouden adem

bouwbreed

rotterdam – Duikers van Noordhoek Diving waren het afgelopen etmaal onafgebroken aanwezig in een bouwput in Rotterdam-Schiebroek. Daar werd met behulp van onderwaterbeton een vloer gestort voor een luxe woningbouwproject op nieuwbouwlocatie de Lage Limiet.

“Door de grondwaterproblematiek en de slappe bodem op deze locatie hadden we geen keus”, verklaart bedrijfsleider H. Jaspers van de Nederlandse Bouw Unie (NBU). “Bij bemaling van de put hadden we rekening moeten houden met een debiet van 350 kuub water per uur. Zoveel water konden we hier niet zomaar kwijt.”

Achter hem verdwijnt een duiker met een lamp op zijn helm in het betonbad om het storten te begeleiden. Lozen op een nabijgelegen singel mocht niet van het Hoogheemraadschap en voor retourbemaling was er onvoldoende ruimte.

De 22 luxe appartementen en 6 villa�s die NBU op de locatie ontwikkelt en bouwt, maken deel uit van vijf soortgelijke projecten op de langgerekte kavel langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Als de bouw op die vijf locaties gelijktijdig was begonnen, waren 125 retourbronnen nodig geweest. “Daar hadden we nooit vergunning voor gekregen, vooral omdat de nabijgelegen woningen op staal zijn gefundeerd: wat er bij langdurige en zware bemaling met de grond gebeurt is op deze locatie onvoorspelbaar,” aldus Jaspers. Het kostbare onderwaterbeton was het enige alternatief.

Ploegendienst

Onderaannemer Van der Straaten pompte in 22 uur tijd ongeveer 1900 kuub onderwaterbeton in de bouwput van 1800 vierkante meter. Dat was goed voor een vloer van 1 meter dik. De voorbereiding op het daadwerkelijke storten kostte bijna een maand. In die tijd maakten duikers in ploegendienst de paalkoppen en damwandkasten schoon en hielpen met het verwijderen van zoveel mogelijk slib.

Ze hadden ook een rol bij het plaatsen van liftputten. Voor het gebruik van onderwaterbeton moesten 150 extra – geribbelde – palen worden geslagen om te voorkomen dat de betonvloer zou opdrijven als gevolg van de grondwaterdruk.

Voordat het storten van beton begon, werden eerst alle bijna driehonderd funderingspalen akoestisch doorgemeten op schade. Dat gebeurde door met een hamer slaan op de paalkop.

Het risico van schade was niet denkbeeldig: de palen zijn geslagen vanaf het maaiveld, waarna de grond er met zware graafmachines tussenuit is gegraven. Vijf gescheurde palen waarvoor nieuwe moesten worden geslagen, lagen tot opluchting van de aannemer aan de rand van de bouwput.

Voor het slaan van een vervangende paal middenin de bouwput zou een ponton nodig zijn geweest. Na 7 tot 10 dagen uitharden kan het water op het beton worden weggepompt en wordt de vloer geëffend met een zandlaag. Daarop komt de uiteindelijke constructievloer.

Reageer op dit artikel