nieuws

Nieuwe afspraken kinderopvang volgens AVBB hard nodig

bouwbreed Premium

gouda – Het AVBB vindt dat er snel nieuwe afspraken over kinderopvang moeten worden gemaakt. Nu de caos voor de bouw en de uta zijn afgelopen en per 1 januari de nieuwe Wet kinderopvang in werking treedt, dreigt er van alles fout te gaan.

Voor de bouwwerkgevers staat één ding als een paal boven water. Zij willen nooit meer dan eenzesde van de totale kosten voor kinderopvang betalen en niet opdraaien voor meer kosten als de werkgever van de partner van de bouw weigert om iets bij te dragen, zo laat het AVBB weten. Want dat is een mogelijkheid die de wetgever heeft opengelaten.

Het was zo keurig geregeld in de bouw. De werkgeversbijdrage ging via het O&O-fonds naar de intermediair Kintent die contracten afsloot met de kinderopvang en de rekeningen betaalde. De ouders betaalden hun bijdrage rechtstreeks aan Kintent.

Dat zal vanaf 1 januari komend jaar niet meer gebeuren. Kintent heeft alle contracten opgezegd en de ouders zullen nu zelf alles moeten regelen. Zij kunnen daarvoor een bijdrage van de overheid krijgen die via de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De nieuwe Wet kinderopvang gaat ervan uit dat ook de werkgever nog meebetaalt. Is dat maximaal eenzesde van de kosten, dan is de werkgeversbijdrage belastingvrij voor de werknemer. Hij is echter niet fiscaal aftrekbaar. De overheid geeft wel de mogelijkheid om de werkgeversbijdrage te verhogen naar eenderde als de werkgever van de partner niets betaalt.

Dat nu, gaat het AVBB te ver. De bouwwerkgevers vinden maximaal eenzesde meer dan genoeg. Dat laat onverlet dat nieuwe afspraken nodig zijn, omdat de regeling zoals die in de oude cao�s die per 31 maart 2004 zijn afgelopen, niet meer kunnen volgens de nieuwe wet. Als bijvoorbeeld de afspraken met Kintent worden voortgezet, kan Kintent niet meer doen dan de werkgeversbijdrage aan de ouders uitbetalen. Contracten afsluiten met kinderopvang en betalen van de rekening, zullen de ouders zelf moeten doen.

Reageer op dit artikel