nieuws

Minister staat uitbreiding van Holterman wapeningsstaal toe

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker trekt het hoger beroep tegen de uitbreidingsvergunning van Holterman Wapeningsstaal in Markelo in. De bewindsvrouw van VROM geeft hiermee gehoor aan het vonnis van de Zwolse rechtbank enkele weken geleden.

Daarmee komt voor Holterman een einde aan acht jaar juridisch getouwtrek over de uitbreiding van het bedrijf aan het Twentekanaal.

Minister Dekker erkent met deze stap dat de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente in hun recht staan om een uitbreidingsvergunning aan Holterman te verlenen. Toenmalig minister Pronk verwierp in zijn ambstermijn het provinciale besluit daarover, omdat hij de uitbreiding van Holterman in strijd vond met het Vinex-beleid om geen nieuwbouw van bedrijfshuisvesting in het buitengebied toe te staan.

Gedeputeerde Rietkerk is verheugd over het besluit van de huidige minister van VROM. “De minister laat duidelijk zien dat het kabinet de in de Nota Ruimte genoemde decentralisatie serieus neemt.”

Holterman gaat een nieuwe bedrijfshal van circa 400 meter op het huidige bedrijventerrein neerzetten.

Reageer op dit artikel