nieuws

Meer ongevallen door buitenlanders Bettink winnaar arboprijs

bouwbreed

utrecht – Naarmate er meer buitenlanders op de bouw komen werken, zal het werk onveiliger worden. Daarvan is een aantal deskundigen overtuigd. “Het is verrekte handig als je met elkaar kunt communiceren”, vindt J. Kerstens van FNV Bouw.

“In de bouw doen we heel veel aan veiligheid en arbeidsomstandigheden. Toch vinden er nog steeds 16.000 ongevallen plaats. Ik vrees dat dit aantal sterk zal oplopen door de Babylonische spraakverwarring”, zegt C. van Vliet, de algemeen directeur van de Stichting Arbouw. Ter gelegenheid van de uitreiking van de Arbo-prijs van FNV Bouw buigt een aantal deskundigen zich over het probleem rond het toenemend aantal buitenlandse werknemers op de bouwplaats.

Uit onderzoek van de bond blijkt dat er het nodige schort aan de verplichte informatie vooraf over veiligheidsaspecten op het werk. Zelfs aan Nederlandse bouwvakkers schiet die er maar al te vaak bij in, laat staan aan buitenlanders. “En als het al gebeurt, dan ook nog vaak in het Nederlands”, aldus Kerstens.

Uit de enquête blijkt dat veel bouwvakkers het ook als een probleem ervaren om met buitenlanders te werken. Als ze elkaar wat moeten vertellen dan moet dat met handen en voeten of in een taal die voor geen van beiden de moedertaal is, met alle gevaar vandien op misverstanden.

In zijn voordracht waarschuwde Kerstens zijn gehoor ervoor dat het dak op instorten stond. Niemand begreep hem, omdat hij het in het Oekraïens meedeelde. “En denk niet dat die hier niet rondlopen. Ik weet uit betrouwbare bron dat dit wel zo is.”

Uit de zaal kwam de nodige kritiek op de zich terugtrekkende overheid. Die is van plan fors te snoeien in de regelgeving rond arbozorg. Dat moeten sociale partners zelf maar doen. “Maar hoe zit het dan met algemeen verbindend verklaren van de cao-afspraken. En gaat de arbeidsinspectie daar dan ook op controleren. Dat gebeurt nu absoluut niet.” Dat waren de meest gehoorde kritieken.

De secretaris-generaal van de Federatie van Europese Bouw- en Houtbonden H. Bijen pleitte ervoor om eens te bekijken of het Engelse model ingevoerd kan worden in Europa. Daar wordt momenteel een soort paspoort voor bouwvakkers ingevoerd waarin terug te vinden is welke kwalificaties ze hebben. Daaraan hangt ook kennis van veiligheidsvoorschriften voor de verschillende soorten werken.

De conclusie was helder. “We komen er nu niet uit. Maar ik hoop dat we hiermee een discussie op gang brengen waardoor een oplossing naderbij komt. Want we moeten het op de agenda krijgen”, aldus Kerstens.

A.J. Bettink van Intermon Bettink is winnaar geworden van de Arboprijs van FNV Bouw met de uitvinding van een kopplankhouder. Deze vinding, zo oordeelt de jury, maakt een einde aan gevaarlijke situaties rond vloer- en trapsparingen.

In de praktijk worden die sparingen meestal afgeschermd met behulp van balusters en planken, waarbij de kopplank boven op de basisplank wordt gespijkerd. Zeker als de kopplank vaak wordt verwijderd door bijvoorbeeld een installateur, voldoet de constructie steeds minder. Valgevaar is het gevolg.

De kopplankhouder maakt het plaatsen van de kopplank veel simpeler en de plank kan ook gemakkelijk en zonder beschadiging van de constructie even worden verwijderd. Bettink verdient met deze vinding een beeldje en een bedrag van 10.000 euro dat weer aan arbeidsomstandigheden uitgegeven moet worden.

�Ik hoop dat er zo een discussie op gang komt�

Reageer op dit artikel