nieuws

Maaswerken wil kaden ook in winter verhogen

bouwbreed

roermond – Rijkswaterstaat Maaswerken onderzoekt mogelijkheden om gedeelten van de Maaskaden in Midden- en Noord-Limburg ook in de winter te verhogen. Het projectbureau hoopt zo de vertraging van de kadeverhogingen in te lopen.

Normaal gesproken is werken aan de kaden in de winter verboden omdat het te gevaarlijk is.

Om de verstedelijkte gebieden Roermond, Venlo, Mook & Middelaar en Gennep zo snel mogelijk tegen een hoogwatergolf als in 1993 en 1995 te kunnen beschermen, zouden de Maaskaden in 2006 klaar moeten zijn. Maar door de aanpassingen in de Wet op de waterkering gaat het ophogen anderhalf tot drie jaar langer duren.

“Strengere eisen aan de stevigheid van de fundering maken dat de kaden nog hoger en breder moeten worden dan eerder bedacht”, verklaart F. van Neer van De Maaswerken. “Met de hoeveelheid ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen wordt nu ook rekening gehouden. Oude plannen en bestekken moesten worden aangepast waardoor het richtpunt van 2006 nooit is te halen.”

De waterschappen Roer en Overmaas in Sittard en Peel en Maasvallei in Blerick zijn echter huiverig voor werken aan de waterkeringen in de winter omdat het risico van een hoogwatergolf dan veel groter is dan in de rest van het jaar. Bovendien geldt in heel Nederland de ongeschreven regel dat in de maanden oktober tot en met april niet aan de kaden wordt gewerkt.

“Alleen met een realistische vervangende waterkering die een vergelijkbare veiligheid garandeert, zoals big bags met folie, en de ring gesloten blijft, valt er over bepaalde tracés met ons te praten”, aldus R. Potter van het Waterschap Roer en Overmaas die in geen geval verantwoordelijk wil zijn voor als het misgaat. “Het afbreukrisico van de waterschappen is te groot. Ook derden verbieden wij als beheerder in de winter te werken aan de kaden. Hoe geloofwaardig ben je als waterschap dan nog?”

De Maaswerken stelt dan ook voor de aanleg van groene kaden en sloop en vernieuwing van bestaande kademuren niet onder handen te nemen in de winter. Groene kaden spoelen weg en sloop levert een gat op in de waterkering.

Alleen bestaande verharde (gemetselde) kaden met een fundering die stevig genoeg is, wil het projectbureau in de winter verhogen. Nader onderzoek is volgens Van Neer nog wel noodzakelijk om de waterschappen te overtuigen. “Wij delen hun mening dat de veiligheid uiteraard niet in het geding mag komen.”

Momenteel bereidt het projectbureau de aanbesteding voor voor de aanleg van het eerste kadeproject, een groot retentiegebied aan de westzijde van de Maas ter hoogte van Roermond. Daarna volgen de aanbestedingen voor de groene kaden, demontabele kaden die tijdelijk kunnen worden verhoogd en sloop en vernieuwing van verharde kaden.

Reageer op dit artikel