nieuws

Integrale toets basis verzekering

bouwbreed Premium

BouwQ voert in opdracht van ProRail een integrale toets uit op de bouw van een onderdoorgang voor langzaam verkeer onder de spoorlijn Den Haag – Utrecht in de gemeente Bleiswijk. Het gaat om een beoordeling of alle technische risicos aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Op basis van de kwaliteitsverklaring die BouwQ afgeeft, zal verzekeraar Allianz een zogeheten IDI-verzekering (Inherent Defects Insurance) afsluiten op de constructie, met een looptijd van tien jaar vanaf oplevering. Daarmee heeft ProRail de garantie dat gedurende deze periode alle verborgen gebreken zijn afgedekt.

ProRail werkt aan nieuwe contractvormen. De railbeheerder wil �geen bruggen meer bouwen, maar kopen� en vraagt van design&construct aannemers een integrale en verzekerde garantie. Verzekeraar Allianz is bereid zo�n garantie te geven in de vorm van een IDI-verzekering op de constructie. Voorwaarde is dan wel dat er een goede kwaliteitscontrole plaatsvindt en een certificaat van technische goedkeuring wordt afgegeven door een door Allianz erkende instelling die werkt onder diens strikte regels. De verzekering betreft verborgen gebreken die zich tot tien jaar na oplevering openbaren. Kosten voor reparatie, vervanging of versterking worden gedekt.

Voor de bouw van de onderdoorgang in Bleiswijk is een design&construct-contract gesloten en wordt gewerkt volgens het principe van system-engineering. Dit laatste betekent dat de aannemer aan de hand van functionele en aspecteisen op bouwwerkniveau zelf een �eisenboom� ontwikkelt, waarbij hij, voorafgaand aan de uitvoering, het bouwwerk in fasen uitwerkt tot op materiaalniveau.

Op elk niveau analyseert hij vervolgens de risico�s en stelt hij beheersmaatregelen op. De kwaliteitscontrole door BouwQ sluit nauw aan bij deze risicogestuurde aanpak, waarbij geldt hoe groter de risico�s, des te intensiever de toetsing.

BouwQ toets tijdens het gehele bouwproces – van planvorming tot en met oplevering – alle technische aspecten van een bouwwerk. Dit gebeurt in voortdurende interactie met de aannemer. De controles betreffen onder andere:

l Het ontwerp

Zijn de eisen van de opdrachtgever goed vertaald in functionele en/of aspecteneisen, zijn de geldige normen gebruikt, zijn er geen conceptuele fouten gemaakt, is het ontwerp compleet en zijn er geen rekenfouten gemaakt?

l De specificatie

Klopt de detaillering, is er sprake van goede kwaliteitscontrole en zijn wijzigingen doorgevoerd in tekeningen?

l De uitvoering

Is de planning conform de eisen, voldoet de kwaliteit van de uitvoering (workmanship) en worden de goede materialen toegepast? Daarnaast voert BouwQ geregeld bouwplaatscontroles uit, waarbij onder meer wordt nagegaan of de uitvoering van funderingen en constructie op de juiste manier plaatsvindt. De intensiteit van deze controles ter plaatse hangt af van de complexiteit van het bouwwerk en de daarmee samenhangende risico�s en risicobeheersmaatregelen.

De invoering van verzekerde en integrale garantie minimaliseert de kans op bouwfouten. Dat is hard nodig. Schattingen gaan er namelijk vanuit dat door bouwfouten jaarlijks een economische schade ontstaat van 5 tot 10 procent van het totale bouwvolume, wat neerkomt op drie tot vijf miljard euro. Daarnaast vallen er door bouwfouten slachtoffers.

Aantrekkelijk is dat de kosten van de verzekering, inclusief de benodigde kwaliteitscontrole, in het niet vallen bij de kosten en maatschappelijke nadelen van bouwfouten. Bovendien is verzekerde en integrale garantie een belangrijk instrument bij innovaties in de bouw. Immers, een gezaghebbende derde stelt nu vast of risico�s aanvaardbaar zijn. Dat biedt bouwpartijen de mogelijkheid om minder terughoudend te zijn bij innovaties.

Verzekerde integrale garantie minimaliseert kans bouwfouten

Reageer op dit artikel