nieuws

Honderden molens verdienen opknapbeurt

bouwbreed Premium

kinderdijk – Het is in het algemeen slecht gesteld met de molens in Nederland. Van de twaalfhonderd molens moeten er vele honderden dringend worden opgeknapt. Vooral in Zuid-Holland, waar ongeveer een kwart van alle molens staat, laat het te wensen over, vindt statenlid G. van Veelen (SGP/CU). Hij wil, dat Gedeputeerde Staten komen met een “Deltaplan voor molens”.

“Het is niet zo, dat we van een deplorabele staat moeten spreken”, zegt Van Veelen, “maar van alle molens in Nederland moet zeker 40 procent nodig worden gerenoveerd. Ik denk dat het om meer dan 120 molens gaat alleen al in Zuid-Holland. Als voorbeeld heb ik de molens van Kinderdijk genoemd. Daar is geen geld voor. Daarom heb ik om een plan van aanpak gevraagd. Het kan toch niet zo zijn dat 2007 het Jaar van de Molens is en dat molens wegens gebrek aan onderhoud verdwijnen”.

Directeur D. Molenaar van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is blij met de plotselinge aandacht voor het onderhoud van molens: “Het is goed, dat erover wordt gepraat. We hebben onlangs een inventarisatie gemaakt van de negentien Kinderdijkse molens en we komen tot een bedrag van 4 miljoen euro. Daarover zijn we met verschillende partijen in gesprek, onder meer met Monumentenzorg”.

“Wat ons betreft gaat het om een eenmalige injectie. Als de molens zorgvuldig zijn gerestaureerd, kunnen we uit onze eigen inkomsten het onderhoud bekostigen. Van de molens zijn er zestien bewoond, zodat er huur binnenkomt. En de bezoekersmolen krijgt zo veel aanloop, dat we van de toegang alleen, jaarlijks zo�n 4 euroton, een derde van het onderhoud van alle molens, kunnen betalen. En verder hebben we een paar goede, grote sponsors”.

De negentien molens van Kinderdijk, drie poldermolens en zestien boezemmolens, zijn alle tussen 1738 en 1740 zijn gebouwd en staan sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst. Dat levert op zich geen cent extra op.

Verantwoordelijkheid

In 2002 is de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk opgericht. Daarin hebben het hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de gemeenten Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam én de provincie Zuid-Holland zitting.

“Omdat de provincie een extra verantwoordelijkheid heeft, heb ik haar vragen gesteld”, zegt Van Veelen. “Ik snap best, dat het geld er niet is, maar maak een plan! Het is heel bemoedigend, dat ik al heel veel reacties heb gehad. Maar hoe dan ook, het opknappen zal geleidelijk moeten gebeuren. Er ligt voor vele jaren volop werk te wachten voor gespecialiseerde bedrijven.”

Reageer op dit artikel