nieuws

Het is erop of eronder voor project Almelo verdiept

bouwbreed

utrecht – Het project Almelo verdiept kan doorgang vinden als eind deze maand in het vervolg van de aanbestedingsprocedure één of meer inschrijvingen binnenkomen die lager zijn dat het vaste bedrag van 33,9 miljoen euro (prijspeil 2004, exclusief btw).

Dat zegt projectmanager A.H. Maijers van ProRail. Medio 2002 begon ProRail met een aanbestedingsprocedure voor een design & constructcontract voor de verdiepte aanleg van de spoorlijn door de binnenstad. Op basis van zogenoemde �feasibility statements� van de vijf gegadigden (BAM NBM, Ballast Nedam, Heijmans, Van Hattum en Blankevoort, Hegeman/Colijn) en eigen aanvullende berekeningen, concludeerde ProRail toen dat het vastgestelde bedrag van 32 miljoen euro (prijspeil 2002) zou worden overschreden. De procedure is vorig jaar maart opgeschort, maar heeft begin dit jaar een vervolg gekregen.

De omvang van het werk is gewijzigd. Het is in plaats van een design & construct-contract volgens de uav-gc (uniforme aanbestedingsvoorwaarden voor geïntegreerde contracten) een turnkeyproject geworden, waarin nu het civiele werk met het spoorwerk is gecombineerd. De gegadigde die het werk gegund krijgt, neemt alle risico�s die verband houden met realisering van het project op zich. Dat verhoogt ongetwijfeld de kosten, maar daar tegenover staat dat die aannemer alle inventiviteit en kennis kwijt kan om zijn aanbieding lager dan het beschikbare budget te houden.

Dit is helder en duidelijk aan de vijf kandidaten medegedeeld, stelt Maijers. Alle vijf zijn bereid gevonden aan het vervolg van de procedure mee te doen. De stukken zijn verstuurd en de prijzen zullen eind deze maand binnen moeten zijn. Als er geen aannemer is die lager dan het beschikbare bedrag inschrijft, wordt het project definitief afgeblazen.

Dat is volgens Maijers definitief met de gemeente afgesproken. Zijn er wel lagere aanbiedingen dan vervolgt de aanbestedingsprocedure met beoordeling op de criteria prijs, kwaliteit en levensduurkosten. In januari 2005 kan dan de gunning plaatsvinden. Het werk kan volgens de huidige planning volgend jaar nog beginnen.

Aannemer neemt alle risico�s

Reageer op dit artikel