nieuws

Henk Koop spin in web bouwfraude

bouwbreed

rotterdam – Justitie beschouwt Henk Koop, eigenaar en naamgever van het Koop-concern, als hoofdverdachte in de bouwfraude-affaire. Dat valt op te maken uit de dagvaardingen, die vrijdag zijn vrijgegeven.

Koop staat, met nog elf bouwbazen, vanaf aanstaande dinsdag terecht voor zijn rol in de fraudezaak. De topman van de Koop Groep wordt verweten dat hij medewerkers heeft aangezet tot het maken van illegale prijsafspraken met concurrerende bouwbedrijven. Koop heeft “tot deze feiten opdracht gegeven en daaraan feitelijke leiding gegeven”, aldus de dagvaarding.

De bouwfraude zelf wordt omschreven als “met het oogmerk zich en anderen te bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen en door samenweefsel van verdichtsels”.

Directeuren F.V. en J.S. van Koops wegenbouwdivisie Koop Tjuchem zijn eveneens gedagvaard. Zij hebben zich volgens het Openbaar Ministerie direct schuldig gemaakt aan heimelijk vooroverleg, valsheid in geschrifte en oplichting. In de aanklacht wordt gesproken over “valse vermeldingen op facturen” en het “vervalsen van facturen”.

Koop en F.V. worden beiden bovendien verdacht van omkoping van ambtenaren.

Behalve de Koop-top, moet ook het concern zelf voor de rechter verschijnen. Net als de aannemers Heijmans, BAM en Volker Wessels-dochter Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). De ondernemingen hebben illegale prijsafspraken gemaakt bij een achttal bouwprojecten. Justitie heeft deze werken uit de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem gefilterd en als eerste onderzocht. Later volgt onderzoek naar andere projecten, waarbij nog eens honderd verdachten zijn betrokken.

Justitie vindt dat de vier bouwbedrijven “de aanbesteder in de waan hebben gebracht dat zij een werk gunden voor een prijs die in concurrentie tot stand was gekomen”.

Naast de Koop-medewerkers zijn ook drie directeuren van Heijmans� divisie Infrastructuur, vier directieleden van KWS en twee BAM-directeuren gedagvaard. Onder de verdachten is Heijmans-bestuurder T. Stuifzand. Hij was voorheen directeur van de infra-divisie van de Rosmalense bouwer. Zijn bestuursfunctie heeft hij voorlopig neergelegd.

A. Bos, oud-directeur van Koop Tjuchem en de man die de bouwfraude eind 2001 naar buiten bracht, heeft eveneens een oproep ontvangen om voor de rechter te verschijnen. Hij moet terecht staan wegens omkoping van ambtenaren.

De Rotterdamse rechtbank heeft voor het proces veertig zittingsdagen gereserveerd. Dinsdag wordt gestart met de eerste van vier regiezittingen. Daarop wordt de te volgen procedure vastgelegd. Advocaten en aanklagers kunnen dan hun wensen, zoals het horen van bepaalde getuigen, kenbaar maken.

Reageer op dit artikel