nieuws

Gedrag pijlers hsl-brug nagebootst met vijftien geladen vrachtwagens Nat zand

bouwbreed Premium

zoetermeer – Een van de pijlers van de hsl-brug over het Hollands Diep vertoont afwijkend zettingsgedrag. De opgetreden zetting heeft nu al de rand van de tolerantie bereikt. Proefbelasten moet voldoende gegevens opleveren om te kunnen besluiten welke maatregelen nodig zijn om met de zetting binnen de eisen te blijven.

De zetting van de ene pijler is aan het licht gekomen bij een reguliere controle van de in aanbouw zijnde brug voor hogesnelheidslijn. Vastgesteld is dat de zetting nog maar enkele millimeters binnen de eisen blijft. De bouwcombinatie Drechtse Steden moet voor zijn �design and construct�-contract voldoen aan de eis dat pijlers in 100 jaar niet meer zetten dan 50 millimeter. In de combinatie nemen deel: Ballast Nedam, Strukton, HBG, Van Hattum en Blankevoort, Van Oord en Maasdiep.

De zetting van de vierde pijler vanaf de zuidkant nadert reeds het maximum. De projectorganisatie HSL-Zuid maakt zich daarom zorgen of aan de zettingseis kan worden voldaan of dat maatregelen nodig zijn.

Om meer over het gedrag van de pijler in kwestie te weten te komen begint vandaag een proef voor het extra belasten van de pijlers. Besloten is een proefbelasting aan te brengen van 750 ton door vijftien vrachtwagens met zand de hsl-brug op te rijden. Het spoor ligt er namelijk nog niet.

De inrichting van het proevenprogramma is de dag voor de aanvang van de proef nog onderwerp van overleg. Duidelijk is wel dat de proef enige dagen in beslag zal nemen.

Over eventuele maatregelen kan een woordvoerder van de HSL Projectorganisatie nog niets zeggen. Eerst zal moeten vaststaan waaruit het afwijkende zettingsgedrag voortkomt: de bodem, de fundering of de constructie. Pas dan is duidelijk of kan worden volstaan met het op hoogte brengen van de bovenkant van het spoor door alleen de rails hoger te leggen.

Als de rails er eenmaal liggen, moeten de treinen er wel met een snelheid van 300 kilometer per uur overheen kunnen rijden, benadrukt de woordvoerder van de projectorganisatie het belang van zorgvuldig handelen.

De 1200 meter lange hsl-brug over het Hollands Diep heeft elf pijlers. De problemen doen zich voor bij de vierde. Over de andere tien pijlers zegt de woordvoerder zich geen zorgen te maken. Hij laat zich niet uit over de grootte van de zettingen ten opzichte van de eis.

In de bruggenbouw zijn proefbelastingen van afgebouwde constructies een goede manier om na te gaan of de theoretische benadering van ontwerpers en constructeurs, met alle praktische benaderingen van dien, stroken met het feitelijke gemeten gedrag van de constructie. Dat blijkt niet altijd zo te zijn. En het hoeft zelfs niet altijd de constructie te zijn die als eerste faalt. Een bekend voorbeeld is het proefbelasten van een brug met zandzakken. Dat moet aantonen dat de voorziene belasting kan worden opgenomen. De nodige zandzakken zijn ook op de hsl-brug aangebracht. Helaas ging het direct daarna regenen. Het zand in de zakken hield het water echter vast. De proefbelasting viel daardoor hoger uit dan de bezwijklast van de brug. Helaas had degene die de proefbelasting had voorgeschreven daar geen rekening mee gehouden.

Reageer op dit artikel