nieuws

Extra waddeneiland in plan voor het Noorden

bouwbreed

heerenveen – Oranjewoud heeft voor het Noorden des lands een revolutionair ontwikkelingsplan opgesteld. Het ingenieursbureau ziet kansen voor de bouw van 200.000 woningen en bepleit de aanleg van een compleet nieuw waddeneiland.

Oppepper van Oranjewoud voor groen en woonkwaliteit

Wat Oranjewoud betreft kan het Noorden traditionele industrie en economische kernzones missen als kiespijn. Rigoureus zet het ingenieursbureau in op hoogwaardig cultuurlandschap en een drastische verbetering van de woonomgeving ten behoeve van rijke senioren. “De bedoeling is niet om van het Noorden museumprovincies te maken. We streven eerder naar de kwaliteiten van een landschapspark”, stelt P. Witzenburg van Oranjewoud.

Het plan van Oranjewouds ingenieurs moet vandaag in Groningen op het congres �De ruimte pakt de regio� de geesten rijp maken voor voor nieuwe ideeën. Doel: doorbreking van de verstarde discussie over de toekomst van het Noorden.

Oranjewoud haalt een streep door de regie van de vele kernen en presenteert inkrimping van de bestuurlijke grenzen als een groot goed. Basis van het plan is de ontwikkeling van ruim 200.000 woningen in de komende kwart eeuw. De nieuwbouw dient in sterke mate als financier van de maatregelen die nodig zijn om het landschap op te waarderen. De ingenieurs zien grote voordelen in de keuze voor een gebiedsexploitatie en de oprichting van de daarvoor noodzakelijke grondbank.

Eigen initiatief

“Om het Noorden echt te veranderen in een woonregio moet het roer om”, daagt Witzenburg uit. “Ons plan is een eigen initiatief van Oranjewoud. We zijn bereid in het Noorden te investeren. Als partijen aan deelprojecten mee willen doen, zijn ze welkom. Zie ons plan maar als een soort prijsvraag”.

Opvallend onderdeel van Oranjewouds plannen is de aanleg van een extra waddeneiland. Het vlak bij Griend tussen Terschelling en Harlingen gelegen nieuwe land is Sterna gedoopt, genoemd naar de kolonies sternen die in het gebied als broedvogel bivakkeren. Creatief is bij Usquert een inlandig eiland geprojecteerd, omgeven door een smalle strook water. Roepnaam: Waddenkoog.

“Over de eilanden krijgen we beslist ruzie”, zegt Witzenburg met schouderophalen. “Geen enkel probleem. Ons plan is toch een discussiestuk? Het idee van de eilanden kan net zo goed op een andere plaats worden gerealiseerd.”

Oranjewoud wil de kwaliteit van het noordelijke landschap verbeteren door meer water de vrije loop te laten. De landgoederen en veenweiden kunnen uit natuuroverwegingen best wat natter.

Met de aanpak zegt Oranjewoud het Noorden klaar te stomen voor de oudere woningzoekende. De regio krijgt de opdracht mee zijn zorg en voorzieningen voortaan slimmer in te bedden in de dorpen en kleine kernen.

Reageer op dit artikel