nieuws

Extra screening is lot van veroordeelde bouwers

bouwbreed Premium

den haag – Een zwarte lijst met 290 veroordeelde gww-aannemers is in de praktijk onwerkbaar. Een veroordeling van de NMa zonder schoon schip te maken, zal de komende tijd lastig zijn, maar leidt niet per definitie tot uitsluiting van overheidsopdrachten. Rijkswaterstaat gaat aannemers niet weigeren, maar wel extra screenen.

Minister Brinkhorst (economische zaken) heeft namens het kabinet weliswaar gezegd dat bouwers niet meer in aanmerking komen voor rijksopdrachten als zij zich niet melden, maar dat lijkt een wassen neus. Het ministerie van Economische Zaken is namelijk niet van plan zich te bemoeien met de aanbestedingspraktijk van de bouwministeries. “Bedrijven die zich niet hebben gemeld, krijgen een andere behandeling”, houdt de woordvoerder van Economische Zaken vol. “Hoe, dat laten we aan de aanbestedende diensten over.”

Rijkswaterstaat is de grootste rijksopdrachtgever in de gww-sector. De dienst is helemaal niet van plan over te gaan op collectieve uitsluiting van aannemers die zich niet hebben gemeld voor 1 mei. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan alleen de directeur-generaal namens de minister besluiten een aannemer van inschrijving te weren. Dat is nog niet voorgekomen en het ministerie verwacht voor de komende tijd ook geen explosieve stijging van het aantal uitsluitingen.

Het afwijzen van offertes mag alleen op basis van een van de zeven gronden die de Europese aanbestedingsrichtlijn erkent. Daarvoor komen onder andere in aanmerking: de �ernstige fout bij uitoefening van beroep� en �veroordeling voor delict waarbij professionele integriteit in het gedrang is�. Je niet �vrijwillig� melden bij de NMa zal de rechter waarschijnlijk niet in een van beide categorieën plaatsen.

De aanbestedende dienst draait zelf op voor mogelijke schadeclaims als een aannemer ten onrechte naast een opdracht grijpt. De bouwer kan dan naar de rechter stappen en de rompslomp daarvan is voor rekening van de individuele opdrachtgever.

Het is wel zo dat de groep veroordeelde aannemers een andere behandeling van de opdrachtgever te wachten staat. Sinds eind augustus werkt Rijkswaterstaat uitsluitend met de �Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen�. Bouwers zijn bij inschrijving al verplicht melding te maken van veroordelingen en lopende onderzoeken van de NMa en justitie. Daarin komt ook de vraag aan de orde of een bedrijf zich voor 1 mei zelf heeft gemeld voor de �schoon-schipactie�.

Wie deze vraag ontkennend moet beantwoorden, krijgt standaard te maken met het centrale screeningsbureau van Rijkswaterstaat voor extra onderzoek. Dat gaat in elk geval gelden voor de 290 gww-aannemers die vorige week door de NMa zijn aangemerkt als verdachte.

Rijkswaterstaat heeft verschillende instrumenten tot zijn beschikking. Daarbij vertrouwt het screeningsbureau in eerste instantie op hun eigen kennis en ervaring. Het ministerie zal niet zwaar tillen aan �overtredingen� als schaduwboekhoudingen die een week te laat zijn ingeleverd of fraude die door één persoon is veroorzaakt. Het bedrijf zal daarvan dan wel bewijs moeten overleggen. Voor onopgehelderde zaken blijft nader onderzoek mogelijk via het landelijke screeningsbureau Bibob (justitie) of een extern recherchebureau.

Deze bijzondere behandeling geldt niet voor de 110 gww-aannemers die zich wel voor 1 mei bij de NMa hebben gemeld. Daaronder zijn in elk geval de vijftien grootste bouwers. Ook hen staat binnenkort een fikse boete tec wachten, maar in de aanbestedingspraktijk van alle dag mogen de prijsafspraken uit het verleden geen nadelige gevolgen hebben.

Uitsluiting bij aanbestedingen blijft uitzondering

Reageer op dit artikel