nieuws

De vertwijfelde belegger

bouwbreed

Vertwijfeld blikt de belegger in het huidige tijdsgewricht richting de wereld. Waar is het vertrouwde anker gebleven waarachter hij op veilige rede wachten kan op betere tijden. De presidentsverkiezingen in de VS naken met rasse schreden en de eerste van drie zwaar geregisseerde tv-evenementen die de naam debat absoluut niet dragen mogen, hebben nog geen […]

Vertwijfeld blikt de belegger in het huidige tijdsgewricht richting de wereld. Waar is het vertrouwde anker gebleven waarachter hij op veilige rede wachten kan op betere tijden.

De presidentsverkiezingen in de VS naken met rasse schreden en de eerste van drie zwaar geregisseerde tv-evenementen die de naam debat absoluut niet dragen mogen, hebben nog geen helderheid gebracht.

Blijft Bush? Dat is goed voor alle bedrijven die zich bezighouden met de productie van oorlogstuig. Ook voor journalisten is de kleurrijke, blunderende Texaanse cowboy een zegen. Zijn oorlogszucht draagt niet bij aan een bestendige economische voorspoed in de wereld.

Mocht Kerry winnen dan is de aandeelhouder van Heinz spekkoper. Bovendien heeft deze kandidaat duidelijk aangegeven meer in te willen zetten op internationale samenwerking dan op �alleingang�. De vertwijfelde ongelovige Thomas wil het eerst allemaal zien.

Energie is van alle tijden, denkt de belegger dan. Ook hier is echter de onzekerheid groot. Een van de grootste oliekenners ter wereld, de Zweedse kernfysicus Kjell Aleklett voorspelt nu al dat in 2008 de zogenoemde �oil peak� bereikt wordt. Dat is het hoogste productiepunt waarna het alleen maar bergafwaarts zal gaan. Dat betekent stijgende prijzen. Maar nu al wordt gezegd dat de vraag pas afzwakt als de prijs de 100 dollar per vat overschrijdt.

Vertwijfeld kijkt de belegger naar de foodsector. Ook al onzekerheid. Het aantal stemmen dat zich keert tegen dikmakend voer en drinken, neemt toe. Dat betekent forse investeringen in magere producten waarvan de terugverdientijd onzeker is.

Dan maar naar concretere producten zoals de bouw. Gelukkig lijkt de economie zich te herstellen. Het CBS ziet de groei aantrekken en het banenverlies in het bedrijfsleven is tot staan gekomen. Voorwaar positieve geluiden in deze onzekere tijden.

Helaas profiteert de bouw daar nog niet van. Voor zover de bedrijfstak afhankelijk is van de overheid zal het als het aan Gerrit Zalm ligt nog wel even kommer en kwel blijven. De private sector moet het dus doen. Maar zoals bekend, loopt de bouw altijd wat achter bij een economische bloei.

Toch lijken beleggers zich voor te bereiden op een bouwopleving. Neem bijvoorbeeld BAM. De prijs van het aandeel hikt nadrukkelijk tegen de 30 euro aan waar het koersdoel door een enkeling op 32 is gezet. Ook andere bedrijven als Heijmans en Boskalis stijgen gestaag. Als het aan de bouw ligt mag de vertwijfeling nog wel even duren.

Reageer op dit artikel