nieuws

Dagkoersen

bouwbreed Premium

Virtueel is de huidige regeringscoalitie van de baan. In de peilingen scoren de drie regeringspartijen gezamenlijk niet hoger dan de PvdA in haar eentje. Opgeteld beschikken de partijen ter linkerzijde momenteel over een meerderheid. Ook virtueel natuurlijk. Op zich zegt het niet zoveel. Ook in de Tour de France reden regelmatig wielrenners virtueel in het […]

Virtueel is de huidige regeringscoalitie van de baan. In de peilingen scoren de drie regeringspartijen gezamenlijk niet hoger dan de PvdA in haar eentje. Opgeteld beschikken de partijen ter linkerzijde momenteel over een meerderheid. Ook virtueel natuurlijk. Op zich zegt het niet zoveel. Ook in de Tour de France reden regelmatig wielrenners virtueel in het geel, maar hoorde na afloop van de etappe niets meer van ze, omdat ze aan de meet weer ingelopen bleken. Zo kan het omgekeerd de coalitie vergaan. Bij de echte verkiezingen kunnen de bordjes weer verhangen zijn.

Betrokkenen laten daarom niet na de virtuele verhoudingen onder het kiezersvolk af te doen als dagkoersen.

Politiek gezien maken de oppositiepartijen niet veel klaar. Ze blijven in de minderheid. De echte oppositie wordt vandaag buiten het parlement gevoerd. Dat is opvallend in een tijd waarin velen de Nederlandse vakbeweging typeren als een langzaam wegzakkende vereniging van oude mannen die alleen nog maar hoeven te wachten op de dag dat de laatste grijsaard het licht uitdoet. Ook binnen het kabinet denken verschillende bewindslieden in deze richting, getuige de pogingen om de jongeren tegen de ouderen op te zetten. Jongeren moeten nu meebetalen aan regelingen waarvan ze zelf nooit zullen profiteren, heet het. Ook uitspraken die een virtuele werkelijkheid weergeven. Niet alleen wordt geen enkel bewijs bijgeleverd, ook lijkt het me knap om echt te weten, hoe het erover 20 jaar zal uitzien.

Intussen wordt er, om het woord maar te gebruiken, bewogen. Zelfs minister Zalm zet deuren op een kier. Er is een echte verkenner op pad gestuurd. Staatssecretaris van Defensie Van der Knaap is met deze taak belast. Iedereen kan zien hoe hij aan het verkennen is. In het echte leger zal een verkenner zien zonder gezien te worden. Maar misschien is het gebrek aan geheimzinnigheid rond de missie van de heer Van der Knaap wel een onderdeel van een geraffineerd spel. Per dag worden er nu suggesties gedaan die wijzen in de richting van aanpassingen in het pakket maatregelen dat moet leiden tot een sociaal stelsel zoals de coalitie het graag ziet. Vast staat wel, dat er wijzigingen zullen komen. Verzachtingen zullen sommigen zeggen. Een belangrijke vraag daarbij is, of de massale deelname aan het vakbondsprotest getypeerd zal worden als een laatste stuiptrekking en als zodanig dus bestempeld kan worden als een ongevaarlijk dagkoers. Het goed denkbaar dat het kabinet zijns ondanks de vakbeweging een belangrijke dienst heeft bewezen. Het gaat ergens om. De vakbeweging kan zich weer profileren. De kunst voor de vakbeweging zal zijn om, zoals dat tegenwoordig heet, het momentum te gebruiken om te laten zien dat zij iets kan bereiken. Voor jong en oud. Die kans is er nu. Dé angel in het conflict is de tegenstelling tussen het individuele en het collectieve. Een tegenstelling die niet alleen speelt in het conflict over de prepensioenregeling, maar ook bij de ziektekosten en tal van andere regelingen. Bij scholing, kinderopvangregelingen en deeltijdwerk kan de tegenstelling zich in omgekeerde vorm voordoen.

Het vinden van een evenwicht in de belangen is doorslaggevend. Niet alleen in dit conflict, maar zeker ook bij de aantrekkingskracht van een bijdetijdse vakbeweging voor jongeren en ouderen. Dan zal blijken dat de massale deelname aan de acties op dit moment niet tot de categorie dagkoersen die er morgen weer heel anders uitzien, behoort.

Het lijkt me dat het kabinet er goed aandoet niet alleen te zwaaien naar de demonstranten, maar zich ook de vraag te stellen of er naast de eigen werkelijkheid, ook nog een andere is. Twee werkelijkheden die met elkaar zou kunnen vermengen.

Reageer op dit artikel