nieuws

Corporaties botsen weer met Aedes over nieuw huurbeleid

bouwbreed

den haag – Twintig procent van de woningcorporaties weigert vooralsnog mee te betalen aan een eenmalige gift van 30 euro van het ministerie van VROM aan huursubsidie-ontvangers.

Het is niet de eerste keer dat corporaties botsen met hun koepelorganisatie Aedes over het nieuwe huurbeleid.

Volgens woordvoerder W. Cossen van Aedes zijn de berichten dat één op de drie van de ruim 500 sociale verhuurders de vrijwillige bijdrage aan Aedes niet wil overmaken “uit de lucht gegrepen”.

De koepelorganisatie staat garant voor de totale som, zo�n 28 miljoen euro. Het ministerie keert het geld in december uit aan de bewoners met huursubsidies. In ruil voor de bijdrage, mogen de corporaties de huren extra verhogen.

“Met de leden die nog niet hebben betaald, zijn we nog in gesprek. Dat gebeurt bijna dagelijks”, aldus Cossen. “Uiteraard zijn er leden die het er niet mee eens zijn. Daar doen we ook niet moeilijk over. We hebben een lijn uitgezet, en er zullen corporaties zijn die ons standpunt niet delen.”

De verhouding tussen Aedes en haar leden lijkt steeds meer onder druk komen te staan. Eerder werd al bekend dat vooral middelgrote en kleine corporaties, verenigd in het platform MKW, zware bedenkingen hadden tegen de afspraken die Aedes met minister Dekker van VROM had gemaakt over de verruiming van het huurbeleid.

Ook grotere corporaties zoals SWZ in Zwolle, Vesta in Den Haag en Mitros in Utrecht keerden zich tegen die overeenkomst, waarin onder meer staat dat corporaties de huren vanaf 2008 op eigen houtje mogen verhogen mits ze extra woningen bouwen en doen aan herstructurering.

De corporaties menen dat ze het geld beter kunnen gebruiken voor huizenbouw dan aan inkomensondersteuning. SWZ-directeur E. Veenstra zei eerder in Cobouw dat veel corporaties ook wel nieuwbouw kunnen plegen zonder de huren te verhogen. De meeste corporaties hebben naar zijn mening voldoende vermogen om te bouwen voor de verschillende doelgroepen.

Reageer op dit artikel