nieuws

Contouren nieuwe Haagse blikvanger zichtbaar

bouwbreed Premium

den haag – De ambitieuze plannen voor het gebied van het centraal station in Den Haag beginnen vaart te krijgen. De parkeergarage aan de noordzijde wordt gesloopt voor een grotere die ondergronds komt, de aanleg van Randstadrail is begonnen en nog dit jaar start ook de verbouwing van de openbaarvervoerterminal. De komende jaren zal het nog veel drukker worden.

Als een van de zes Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) voor hsl-stations krijgt Den Haag hiervoor zo�n 130 miljoen van het Rijk. Voorzieningen voor trein, bus en tram worden verbeterd in combinatie met de ontwikkeling van kantoren, woningen, winkels en uitgaansgelegenheid. Nieuwbouw op en rond het station biedt daarvoor een zee aan extra ruimte.

“Den Haag Nieuw Centraal, zoals het geheel is genoemd, is een van de grote binnenstedelijke projecten van de gemeente, zegt S. van Andel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Het station zal de komende jaren veranderen in een forse bouwput. “De grote uitdaging is alles tegelijk uit te voeren zónder dat de reizigers daarvan veel last hebben.”

Alle voorzieningen bij elkaar moeten zorgen voor een aangename levendigheid in de omgeving van het station. “Als je er nu rond kijkt, zie je niet altijd een prettig verblijfsklimaat; door de toevoeging van functies zoals wonen zullen straks ook �s avonds de lichtjes in de gebouwen aan zijn”, weet zijn politieke baas, wethouder B. Bruins.

Ingekapseld

Van de huidige blikvanger Babylon zal na de verbouwing weinig meer te zien zijn. De oude gebouwconstructie blijft intact maar wordt ingekapseld in nieuwbouw. De gevel komt tot 15 meter verder naar buiten en steekt 4 meter hoger zijn dan de huidige, die 36 meter boven het maaiveld uitsteekt. Er komen meer toegangen aan de buitenkant van dit overdekte winkel-, kantoren- en uitgaanscentrum, waardoor het complex een minder gesloten karakter krijgt.

Babylon wordt verder opgetuigd met twee torens van respectievelijk 100 en 140 meter hoog. Tot een hoogte van 40 meter komen hierin kantoren, daarboven woningen. De bedoeling is dat de 180 tot 200 luxe appartementen waarvoor plek is, worden aangeboden in de vrije koopsector.

Langs het plein tegenover de toegang tot de stationshal komt – naar een ontwerp van het architectenbureau OMA – ook een groot project met woningen, kantoren en andere voorzieningen. Zo ontstaat een plein dat geheel is omsloten door bebouwing. Ruime openingen onderin deze opvallend gevormde gebouwen zorgen voor behoud van het uitzicht op het groene gebied tussen station en Malieveld.

Tussen het station en de noordelijk hiervan gelegen Koninklijke Bibliotheek ontstaat met het ondergronds brengen van de parkeergarage een plein dat aan de westzijde grenst aan het nieuwe Babylon en aan de zuidkant aan de ov-terminal. Een nieuw gebouw aan het plein krijgt iets gemeen met de bebouwing aan de andere kant van het station: de trams zullen er dwars doorheen rijden.

Ook boven de treinsporen zal worden gebouwd. Dat gebeurt bij het busplatform dat zich boven de perrons bevindt. Hier moet nieuwbouw komen tot 70 meter hoog.

Den Haag Nieuw Centraal grenst direct aan andere grootschalige nieuwbouw in de buurt waaraan wordt gewerkt. Zo verrijzen momenteel naast het busplatform grote woon- en kantoorgebouwen en het ministerie van Onderwijs pal naast het station is ook nog recent opgeleverd.

Ontwikkelingsmanager P. Bruinhard van Babylon-eigenaar IMCA Vastgoed verwacht geen problemen door verzadiging van de markt. “Wij hebben het voordeel van een gemengde functie. Detailhandel, kantoren, woningen; in die mix hebben we er vertrouwen in dat we het voor elkaar krijgen.” Gezien de centrale ligging, pal naast het station, en de ruime parkeergelegenheid in de nieuwe garages verwacht hij dat het project goed in de markt zal liggen.

Wethouder Bruins is nog stelliger en verwacht zelfs in tijden van een ingezakte vastgoedmarkt op een toplocatie als deze voldoende gegadigden.

Den Haag Nieuw Centraal is een vervolg op eerder plan genaamd Hoog Hage om flink te gaan bouwen boven de treinsporen. “Dat bleek destijds een veel te ambitieus voornemen”, memoreert Van Andel. Maar ook Den Haag Nieuw Centraal was op het randje: “Het is dankzij de NSP-gelden dat het uitvoerbaar is geworden. Overigens bestaat het voornemen om over het spoor een verbinding te leggen tussen het ene deel van de stad nog steeds. Den Haag Nieuw Centraal kun je zien als het eerste onderdeel hiervan dat wordt uitgevoerd” Punt van zorg is de wind. Hoge bebouwing kan zorgen voor hinderlijke windeffecten op straatniveau, zeker in een kuststad als Den Haag waar het altijd waait. Onderzoek vooraf moet onaangename verrassingen voorkomen.

Het wachten is nu nog op de uitslag van de mer-procedure en daarna het voor enkele werken noodzakelijke nieuwe bestemmingsplan. Van Andel verwacht dat uiterlijk in december 2007 alle procedures zijn doorlopen. De eerste bouwvergunning zal echter in oktober 2005 al kunnen worden verleend, geeft hij aan. Bruinhard rekent erop dat hij begin 2006 met Babylon aan de slag kan. De bouw op het busplatform begint als laatste, in 2008, nadat de ov-terminal is opgeleverd. De planvorming hiervoor bevindt zich pas in de beginfase. Voordeel van deze fasering is ook dat het omvangrijke bouwvolume niet in één keer op de markt komt.

Reageer op dit artikel