nieuws

Commissie zoekt oplossing tekort Ruimte voor de rivier

bouwbreed

den haag – Begin volgend jaar moet er dekking zijn gevonden voor het tekort van 300 miljoen euro op het budget van het programma Ruimte voor de rivier. Een speciale commissie zoekt naar een financiële oplossing.

Dat is deze week besloten in bestuurlijk overleg over de kosten van het programma.

De wensen van de regio leiden tot de overschrijding van het budget van 1,9 miljard euro. De commissie Financiering en kansen (Fika) onderzoekt nu in opdracht van de landelijke Stuurgroep Ruimte voor de rivier, onder leiding van staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) hoe het gat van 300 miljoen euro kan worden gedicht.

De overschrijding wordt veroorzaakt door het basispakket om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te vergroten.

Het pakket bestaat uit vooral ruimtelijke maatregelen zoals het meestromend maken van de Overdiepse polder, uiterwaardenafgravingen en een omlegging bij Veessen-Wapenveld. Vooral de laatste kost veel meer dan verwacht. Het geraamde bedrag was 86 miljoen euro, maar stijgt naar 322 miljoen, exclusief de dijkversterking.

Medefinanciering

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de regionale medefinanciering en risicobeheersing. Een laatste optie is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat het terugvallen op een goedkoper technisch alternatief. De regio heeft uitdrukkelijk aangegeven dat niet te willen.

Het advies van de commissie Fika moet volgend voorjaar klaar zijn, zodat het kabinet dan de planologische kernbeslissing kan uitbrengen met een sluitende financiële paragraaf.

In 2006 komt het uitvoeringsprogramma Ruimte voor de rivier definitief vast te staan, waarna de uitvoering tussen 2009 en 2015 kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel