nieuws

Checklist als instrument voor ideale woonwijk

bouwbreed Premium

den haag – Rigo Research en Advies heeft in opdracht van RRBouw, de onderzoeksstichting van BouwNed, in kaart gebracht wat de wensen zijn die de consument stelt aan zijn woonomgeving. De resultaten zijn verwerkt in de publicatie Het wie, wat en waar van de woonomgeving, primair bedoeld voor het ontwikkelende bouwbedrijf.

Terwijl consumenten bij de keuze van een nieuwe woning steeds meer letten op de kwaliteit van de woonomgeving, kiezen gemeenten bij de opzet van bouwplannen voor integrale planontwikkeling. Gemeenten doen hierbij steeds vaker een beroep op andere partijen, waaronder bouwbedrijven.

Zij worden in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over de integrale planinvulling. In dat proces kan juist de bouwer een partner zijn, stelt BouwNed. Met de publicatie �Het wie, wat en waar van de woonomgeving� is nu een checklist verkrijgbaar waarin alle aspecten aan bod komen die nodig zijn bij het creëren van een kwalitatief goede woonomgeving. Het is bedoeld als instrument om zo aantrekkelijk mogelijke woonwijken te ontwikkelen.

De onderzoekers benadrukken overigens dat het rapport geen �receptenboek� is waarmee de ideale woonwijk is te maken. Iedere locatie is uniek en overal moeten andere keuzes worden gemaakt. Die verschillen per regio, maar vooral per woonmilieu. In de checklist is daarom naast het inkomen van de consument ook onderscheid gemaakt naar woonmilieu. De milieus centrumstedelijk, stedelijk buitencentrum, groenstedelijk, dorps en landelijk hebben elk hun eigen kenmerken en eisen.

De stedenbouwkundige opzet is bij de (her)ontwikkeling van een wijk belangrijk, waarbij aspecten als het type woonmilieu, de woondichtheid en differentiatie, de grootte van eigen tuinen, het openbaar gebied met wegen, groen, water en parkeren met elkaar in balans moeten zijn.

De publicatie houdt daarbij ook rekening met trends, zoals individualisering, meer ruimte voor particulier opdrachtgeversschap en consumentgericht ontwikkelen en zeggenschap van de consument bij de verdere inrichting van de woonomgeving. Maar ook ontwikkelingen als vergrijzing, zuinig ruimtegebruik, duurzaam bouwen, multicultureel bouwen en mobiliteit komen aan de orde.

Kernwaarden

Het rapport behandelt daarnaast kernwaarden, zoals de gewenste overmaat in de woning en woonomgeving. Zo blijkt uit het onderzoek dat stedenbouwers en beleidsmakers bij uitbreidingswijken dikwijls nog te veel accent leggen op het grootschalige openbaar groen, waar een kleine tuin tegenover staat. Consumenten vragen, voor privacy en uitzicht, juist om grotere tuinen en kleinschalige plantsoenen bij de woning.

Consumenten hechten daarnaast veel waarde aan de (beheers)kwaliteit van de publieke ruimte. Een schone woonomgeving zonder zwerfvuil, hondenpoep en bekladde muren vindt bijna 95 procent van de woningzoekenden een belangrijk aspect bij de woningkeuze.

Reageer op dit artikel