nieuws

Britse wegenbouw raakt steeds meer in mineurstemming

bouwbreed Premium

londen – De Britse fabrikanten van wegenbouwmaterialen klagen steeds meer over de situatie op de thuismarkt. Hanson heeft nu aangekondigd minstens 300 van de 3500 arbeidsplaatsen af te stoten en nog eens 250 mensen gedwongen over te plaatsen. Ook bij concurrenten als Aggregates Industries en de Britse tak van Lafarge is de omzet flink aan het dalen.

De problemen worden vooral veroorzaakt door het opdrogen van de wegenbouw. De grote bouworganisaties hebben de regering gevraagd om duidelijkheid over de investeringsplannen.

In het laatste jaarverslag meldt Hanson dat de markt voor zand, grint en bouwmaterialen in Groot-Brittannië �relatief bedrukt� is. De omzet lag 4,1 procent lager dan in het voorafgaande jaar en de winst daalde met meer dan een kwart. Vooral de omzet van asfalt loopt terug, meldt Hanson. Om het tij te keren is het bedrijf begonnen met een herstructurering waarbij een groot aantal regionale vestigingen worden samengevoegd. Ook concurrent Aggregate Industries klaagt over de �verminderde activiteit in de infrastructuur�. Het begin van 2004 werd gekenmerkt door uitstel van een aantal grote wegenonderhoudsprojecten waardoor het volume aan asfalt bij AI met 6 procent terug liep. De Britse tak van Lafarge meldt in dezelfde toonzetting �dat het gebrek aan investeringen in het autowegennet de zand-, grint-, asfalt en bestratingsactiviteiten beïnvloedt�.

De problemen worden eensgezind toegeschreven aan het inzakken van de overheidsinvesteringen. Begin dit jaar werd al duidelijk dat de Highway Agency, de Britse droge Rijkswaterstaat, de broekriem stevig moest aanhalen.

Tienjarenplan

Dat beeld werd bevestigd toen de regering in juni het tienjarenplan voor de infrastructuur, met duidelijke financiële toezeggingen, verving door �The Future of Transport�, in feite niet meer dan de Britse versie van het Mobiliteitsplan waarin weinig wordt gezegd over de concrete investeringen. De Construction Products Association CPA en de bouwkoepel Construction Confederation hebben al herhaalde malen aan de bel getrokken.

De CPA maakte kort geleden in een rapport duidelijk dat de regering de eigen investeringsdoelstellingen bij lange na niet haalt. “Vooral wegen en spoorwegen zijn een ware nachtmerrie. Op dit moment komt er geen enkel wegenproject uit de pijplijn. Voorspeld wordt dat het over twee jaar weer beter gaat, maar wij zien de financiering nog niet komen”, zegt Michael Ankers, directeur van de CPA.

Reageer op dit artikel