nieuws

Bouw woonwijk Klapwijk kan zes jaar eerder

bouwbreed Premium

pijnacker-nootdorp – De fusiegemeente Pijnacker-Nootdorp kan veel eerder beginnen met de bouw van de woonwijk Klapwijk-Noord dan de bedoeling was. De negentien tuinders in het gebied hebben collectief hun grond, in totaal zo´n 28 hectaren, aan de gemeente aangeboden.

Het is de grootste glastuinbouw-grondtransactie in dit gebied ooit.

De bouw van circa vijftienhonderd woningen kan nu in 2006 in plaats van ná 2012 beginnen De gemeente is in zee gegaan met de gelegenheidscombinatie ABB Ontwikkeling BV in Sliedrecht en Schouten de Jong Projectontwikkeling BV in Voorburg, nadat een eerder contact met de Nieuwegeinse ontwikkelaar AM Wonen op de bijdrage in de grondexploitatie was stukgelopen.

De ontwikkelaars bouwen vooral vrije sectorhuizen, zo�n 30 procent van de huizen vallen in de sociale sector. Daarvoor wordt de woningbouwcorporatie bij de ontwikkelingen betrokken.

Vastgoedadviseurs

De glastuinders in het gebied stellen alle negentien collectief en onder gelijke voorwaarden hun grond beschikbaar. Het hele proces, dat vier jaar heeft geduurd, is begeleid door de agrarische vastgoedadviseurs Van de Hoeven & Machielsen in Breda, onteigeningsspecialisten in de glastuinbouw. De tuinders beseften, dat ze – weliswaar op termijn – daar weg zouden moeten. Tot die tijd waren ontwikkelingen als bedrijfsuitbreiding en/of schaalvergroting onmogelijk.

Sinds de herziening van het provinciale Streekplan Zuid-Holland-West in de zomer van 2000 lag de helft van het gebied al binnen de zogenoemde rode contouren. Voor enkele andere tuinders was het aanleiding om aan bedrijfsbeëindiging te denken. Anderen gaan elders (veel grotere) bedrijven opzetten.

De glastuinders hebben het milieutechnisch bedrijf Centraal Bodemkundig Bureau te Deventer in de arm genomen, die het aandurft om risicodragend de kassen te (laten) slopen en de grond gesaneerd op te leveren.

Probleem voor de gemeenten is het bedrijf Van der Kooy, dat ongeschikt is voor een woonwijk. Het bedrijf handelt al 45 jaar in oliën, de laatste 25 jaar uitsluitend in plantaardige oliën en vetten. Voor die tijd waren dat ook minerale oliën. Het bedrijfsterrein is door damwanden ingekaderd. “We hebben een vergunning”, aldus een woordvoerder. “De gemeente zal voor ons toch iets anders moeten zoeken, want we laten wel eens een geurtje na. En ook zonder de nieuwe wijk liggen we middenin het dorp. We wachten rustig af”.

M.Laernoes, directeur ruimtelijke economische ontwikkeling van de gemeente zegt in gesprek te zijn met Van der Kooy: “We gaan binnenkort een intentie-overeenkomt sluiten. Het is de bedoeling, dat we ze uitkopen”.

De vele jaren geleden beloofde aanleg van de Verlengde Oostlaan, de verbindingsweg tussen de Oostlaan in Zoetermeer en de rotonde over de A13 bij Delft-Zuid, valt binnen de ontwikkeling. Volgens Laernoes staat het tracé echter ter discussie: “We gaan de ruimtelijke koersen binnen Pijnacker-Nootdorp binnenkort herijken en dan komt de Verlengde Oostlaan ook aan bod”.

Reageer op dit artikel