nieuws

Betonfraude

bouwbreed Premium

Afgelopen dinsdag wilde ik deze column schrijven en wijden aan de aftrap van het strafproces rond de vier bouwbedrijven, tot ik dinsdagavond naar Netwerk keek. Dat de beerput met bouw- kartels nog niet helemaal geopend was, vermoedde ik wel, maar dat je eigenlijk branche voor branche binnen de bouwsector zo gemakkelijk en doorzichtig de afspraken […]

Afgelopen dinsdag wilde ik deze column schrijven en wijden aan de aftrap van het strafproces rond de vier bouwbedrijven, tot ik dinsdagavond naar Netwerk keek. Dat de beerput met bouw-

kartels nog niet helemaal geopend was, vermoedde ik wel, maar dat je eigenlijk branche voor branche binnen de bouwsector zo gemakkelijk en doorzichtig de afspraken op een rij krijgt, verbaasde mij enigszins. Wat staat ons nog te wachten en hoe kunnen de verschillende

beklaagden hier communicatief mee omgaan?

Even terug naar de oorsprong van de prijsafspraken in de bouwsector. En dan stel ik het zo simpel mogelijk. Voor grote projecten in de weg- en waterbouw vergt het maken van offertes voor bouwondernemingen zeer veel tijd en daarmee geld. Er was een periode dat de bouwsector voor de offertes rekenvergoedingen ontving omdat, zo redeneerde men niet onterecht, dit de kwaliteit van de offertes ten goede kwam. Dat is voorbij, de overheid stak daar een stokje voor. Er kwam eigenlijk niks voor in de plaats en dan kun je verwachten dat, gezien de hoeveelheid geld dat uitgegeven moet worden om een project te verwerven, er door de sector alternatieven bedacht worden. Onderlinge prijsafspraken werd dat alternatief. Een uit concurrentieoogpunt laakbaar instrument, maar voortgekomen uit een erkende regeling van rekenvergoedingen. Wat kun je als bouwonderneming op dit punt doen richting je belangrijkste doelgroepen (medewerkers, stakeholders en klanten). Eigenlijk laat het zich pakken in één woord: openheid. Nu zou ik me ook niet laten overvallen door een journalist van Netwerk op kantoor en dan onvoorbereid een verklaring afgeven. Wat ik wel zou doen is vragen of je als belanghebbende de uitzending mag zien om vervolgens goed voorbereid een verklaring af te leggen. Die verklaring is geen schuldbekentenis, maar ook geen ontkenning. Je kunt dan volstaan met het afgeven van een signaal dat je dit als bedrijf of branche gaat onderzoeken, dat het nooit de bedoeling geweest kan zijn laakbaar te handelen en dat je bereid bent mee te werken aan welk onderzoek van een officiële instantie dan ook. Intern vertel je voor de uitzending wat de grote lijn van het programma is en welke verklaring je afgegeven hebt. Datzelfde doe je per brief naar de belangrijkste stakeholders.

De uitzending van Netwerk krijgt een staartje, daar kun je op wachten. Door een reactie te vragen aan Tweede Kamerleden, heeft Netwerk het onderwerp op de politieke agenda geplaatst. Ook nu zou ik adviseren om zoveel mogelijk openheid te betrachten. Denk na welke boodschap je als betonleverancier, maar ook als andere speler uit de bouwsector, geeft en blijf daar over nadenken. Creëer voor je belangrijkste doelgroepen communicatiekanalen zodat men via jou op de hoogte blijft van de positie en het standpunt van het bedrijf. In je boodschap kun je naarmate er meer duidelijkheid komt stelling nemen. Bijvoorbeeld dat het wellicht laakbaar is dat er prijsafspraken gemaakt worden in de sector, maar dat dit in de hand gewerkt wordt door de enorme tijd- en geldrovende aanbestedingsprocedures.

Leer één zin af in de communicatie naar buiten toe en dat is geen commentaar. Geen commentaar betekent voor een journalist: er is meer te halen, ik moet nog dieper wroeten, die man of vrouw verbergt iets. En “geen commentaar” is iets anders dan “ik zou graag in de gelegenheid worden gesteld gefundeerd op uw vraag te antwoorden” of “ik begrijp dat u mij deze vraag wilt stellen, ik kan u er alleen op dit moment nog geen antwoord opgeven en kom er graag bij u op terug”. En dan geldt, tot slot, nog een ijzeren regel: kom afspraken na. Zowel richting medewerkers, stakeholders, klanten als richting journalisten. Afspraken niet nakomen staat gelijk aan onbetrouwbaarheid en laten we dat gevoel eerder verzwakken dan versterken.

Reageer op dit artikel