nieuws

Belangenclub van notarissen dreigt op de klippen te lopen

bouwbreed Premium

nijmegen – Tachtig procent van de notarissen die is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil een nieuwe belangenvereniging. Dat blijkt uit een ledenonderzoek van de KNB.

De klerken zijn massaal ontevreden over de wijze waarop de KNB opkomt voor hun belangen. Daardoor zouden volgens hoogleraar en notaris M. van Mourik misstanden binnen het notariaat niet genoeg worden aangepakt. Hij doelt op verregaande samenwerking met onder meer projectontwikkelaars, werken onder de kostprijs en het geven van provisies voor het aanbrengen van klanten.

Ook uit de jaarverslagen over 2003 van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de KNB blijkt dat er veel mis is binnen het notariaat. “Bij 32 notarissen is geconstateerd dat, in strijd met de beroepsvoorschriften, contante betalingen van meer dan 10.000 euro in ontvangst zijn genomen”, meldt het jaarverslag van het BFT. Een jaar eerder maakten negen notarissen zich schuldig aan dit soort praktijken. Verder constateert het BFT dat notarissen op grote schaal tegenwerken bij de wettelijk verplichte controle van hun financiën. De gegevens uit die inspectie moeten inzicht bieden in welke kantoren verder dienen te worden onderzocht.

De KNB meldt in het jaarverslag dat veel notarissen het afgelopen jaar financieel in de knel zijn gekomen. Dat kwam doordat in 2003 de tarieven van notarissen vrij werden waardoor een concurrentieslag plaatsvond. Van Mourik stelt vast dat het notariaat soms onder de kostprijs werkt. Dit zou onder andere gebeuren in Friesland, Drenthe, �t Gooi en Noord-Limburg.

Daarnaast hekelt hij de strakke banden die notariskantoren hebben met onder meer de Postbank, de Vereniging Eigen Huis, makelaars en projectontwikkelaars. Notarissen hebben zich door zo�n exclusieve relatie volledig afhankelijk gemaakt van een commerciële partij, vindt hij. Zo zouden notarissen geld betalen aan partijen die hen klanten leveren. Daarmee overschrijden ze de wet op het notariaat.

Integriteit

Zulke misstanden worden door de KNB niet goed tegengegaan, vindt Van Mourik. De KNB is in zijn ogen niet langer een belangenbehartiger, maar een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheden.

Daardoor moet de KNB tegelijkertijd de integriteit van het ambt verdedigen en opkomen voor het vrije ondernemerschap.

Volgens KNB-voorzitter A. Heering komt het idee voor een losstaande belangenvereniging geregeld bovendrijven.

Heering erkent dat de KNB de onrust over de scherpe prijsconcurrentie moeilijk kan aanpakken. De KNB staat niet op voorhand afwijzend tegenover een losse belangenvereniging. Eerst wil Heering een groep oprichten waarin ontevreden notarissen bekijken hoe de belangenbehartiging het beste gestalte kan krijgen.

Reageer op dit artikel