nieuws

Apk voor woningen moet er in 2007 zijn

bouwbreed Premium

utrecht – Nu de breed samengestelde voorbereidingscommissie er definitief is, streven we naar opname in de bouwregelgeving van de APK-Woningen (APK-W) in 2007. Die voor de installatiesector blijde boodschap verkondigde commissievoorzitter Peter Coppes gisteren in Utrecht, tijdens het nieuwe evenement de Nationale Elektro Dag.

De APK-Woningen wordt in 2007 onderdeel van de bouwwetgeving. Coppes is er stellig over. Als voorzitter van de onlangs door normalisatieinstituut NEN ingestelde Nationale Technische Afspraak Woning-APK (de NTA-W) wil hij de vaart erin houden. Haast is volgens hem ook geboden omdat er de komende tijd allerlei proefprojecten met de APK-W worden gehouden. Ook moeten gerichte opleidingen worden ontwikkeld, beoordelingscriteria opgesteld en bekeken worden welke vaardigheden de APK-inspecteur moeten hebben, enzovoort.

De NTA is een door de installatiebranche breed te ondersteunen en uit te testen wegvoorbereider voor de Nen-norm, die uiteindelijk de grondslag gaat vormen voor de feitelijke APK-Woningen.

Het is overigens uniek, aldus Coppes, dat de ontwerp-NTA ter inzage wordt gelegd aan alle betrokkenen in de installatiesector. Dat gebeurt normaliter alleen met de uiteindelijke ontwerp-Nen-norm.

Gasexplosies

Omdat de NTA-commissie echter “terdege beseft hoe groot het belang is van de NTA-Woningen,” is binnen de commissie unaniem besloten tot een uitgebreide inspraakprocedure. Dat houdt volgens Coppes nauw verband met de ontstaansgeschiedenis van het plan voor een periodieke keuring van woninginstallaties.

De noodzaak voor een APK-woning is mede ingegeven door enkele vrij desastreuze gasontploffingen in woningen in de afgelopen jaren. Bij de NTA-W gaat het dan ook vooral om het vaststellen van een methode voor de bepaling van het “minimaal maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau van technische installaties in woningen”.

De NTA-Woningen richt zich daarbij alleen op de veiligheid van installaties en niet op de goede werking of het gebruik ervan.

Wel gaat het om zowel gebouwgebonden als gebruikersgebonden zaken, waarmee zoveel gezegd wil zijn als: niet alleen de veiligheid van de gasleiding, maar ook van het gasfornuis en niet alleen van de wandcontactdoos in de woning, maar ook van de verlengsnoeren die de bewoner gebruikt.

Reageer op dit artikel