nieuws

Amsterdam stemt in met tracé Tweede Coentunnel

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – B en W van Amsterdam stemt in met het ontwerp-tracébesluit voor de Tweede Coentunnel. Wel heeft de hoofdstad een aantal vragen en kanttekeningen bij het tracé van de tunnel die een einde moet maken aan de dagelijkse verkeersopstoppingen op de ringweg van Amsterdam.

De nieuwe Coentunnel, de huidige plus de tweede, bestaat in 2012 uit acht rijstroken. Twee daarvan zijn wisselstroken zodat er steeds vijf banen worden gebruikt om het verkeer in de tunnelbuis in de spitsrichting te dirigeren. Amsterdam vraagt minister Peijs (verkeer) nog eens goed te kijken naar de verkeersveiligheid op de wisselstroken. Om te voorkomen dat automobilisten per ongeluk tegen het verkeer in rijden wil de gemeente het ontwerp van de weg nog verbeteren. Inmiddels zijn daarover gesprekken gaande tussen het Rijk en Amsterdam.

Ook heeft Amsterdam aanmerkingen op de verslechterde luchtkwaliteit die wordt veroorzaakt door het extra verkeer. De gemeente eist van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat een oplossing wordt gevonden waardoor de luchtkwaliteit binnen de afgesproken normen blijft. Verder is na overleg met de verschillende stadsdelen gebleken dat er in de hoofdstad nog vragen zijn over de grondverwerving, de landschappelijke inpassing en de verkeersafhandeling op de ringweg.

Op 27 oktober vergadert de Amsterdamse raadscommissie voor verkeer nog over de inspraakreactie maar dat wordt gezien als een formaliteit. Eerder stemde de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland al in met het ontwerp-tracé. Volgend jaar maakt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het definitieve tracé bekend. Naar verwachting kan in 2006 met de bouw van de tunnel worden begonnen. Die is dan in 2012 klaar. De totale kosten zijn geraamd op 1,1 miljard euro. Over het terugverdienen van die kosten door tolheffing woedt nog een discussie.

Westrandweg

In dezelfde regio wordt ook nog de Westrandweg aangelegd, waardoor voor het verkeer vanuit Noord-Holland een rechtstreekse verbinding ontstaat naar de A9 en de A4 bij Schiphol, waarmee de A10-West kan worden ontlast. Met de aanleg van tunnel en weg moet een belangrijk deel van de files in de noordelijke Randstad tot het verleden behoren en Coentunnel uit de landelijk filetoptien verdwijnen.

Reageer op dit artikel