nieuws

Algemene kosten in de bouw blijven vrij stabiel

bouwbreed Premium

den haag – De opslag voor algemene kosten in bouwbedrijven waren in 2003 en 2002 hetzelfde, te weten 6,9 procent van de directe en indirecte kosten. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

“De afgelopen jaren is het algemene kostenpercentage vrij stabiel”, aldus het onderzoek dat onlangs verscheen. Onder algemene kosten van het bouwbedrijf verstaat het EIB een vast onderdeel van de begrotingen van bouwwerken, die als een opslagpercentage in de financiële plannen worden opgenomen. Het geld gaat op aan onder meer arbeidskosten die betrekking hebben op directie, secretariaat, administratie en algemeen beheer, afschrijvings- en huurkosten. Het percentage wordt berekend door de algemene bedrijfskosten te delen door de directe kosten.

Het EIB baseert zich op een onderzoek bij 747 bedrijven in de b&u- en gww-sector, voornamelijk hoofdaannemers. Volgens het EIB bestaat er behoefte aan een regel waaraan de algemene kosten moeten voldoen. De organisatie geeft die norm niet. “De verscheidenheid van bedrijven, naar aard en omvang, is hiervoor te groot”, aldus het onderzoek. “De uitkomsten dienen als richtsnoer zonder dat hieraan een normatieve waarde kan worden ontleend.”

Specialisatie

De kosten voor zakelijke dienstverlening zoals accountants en adviseurs, acquisitie- en arbeidskosten maken het grootste deel uit van de algemene kosten (54 procent), gevolgd door arbeidskosten (29 procent) en afschrijvingen en huur (17 procent). Verder meldt het rapport dat de kosten variëren naar gelang de specialisatie van bedrijven. In de utiliteitsbouw zijn de algemene kosten met 8,5 procent het hoogst. Daarna volgen de gww-sector met 7,9 procent en de woningbouw met 7,7 procent. Niet gespecialiseerde bedrijven berekenen 4,8 procent. Volgens het EIB komt dit doordat specialisatie invloed heeft op de interne organisatie. De hoge kosten in de utiliteitsbouw wijt het EIB aan de neergaande economie. “Stagnatie op de afzetmarkt van nieuwe gebouwen.” De kostenpost wisselt naar gelang de bedrijven groter of kleiner zijn.

Reageer op dit artikel