nieuws

Aedes: Luie corporaties individueel aanpakken

bouwbreed

hilversum – Minister Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) moet corporaties die niet bouwen individueel aanpakken. Als sanctie kan zij bij zon instelling de eerder aan de sector toegezegde ruimte in het huurbeleid intrekken. Dat zegt directeur P. Boerenfijn van Aedes, de branchevereniging van de sociale huisvesters.

De bestuurder vindt een algemene strafmaatregel voor de hele sector, zoals Dekker voorstelt, niet nodig. “Je moet de goede belonen”, legt Boerenfijn uit. Maar wie zich niet aan de gemaakte prestatieafspraken houdt, moet wat de Aedes-man betreft door Den Haag worden aangepakt. Boerenfijn ontkent dat er op nationaal niveau harde productiecijfers zijn vastgelegd. Dat zou blijken uit de onlangs uitgelekte huurbrief. “Een heel oud exemplaar waar ik helemaal niets mee heb”. Prestatiecontracten moeten volgens Boerenfijn op lokaal niveau worden gemaakt. “Daar wordt gebouwd”.

Voorwaarde van het individuele sanctiebeleid is wel dat de gemeente voor snelheid zorgt en grond ter beschikking stelt. Alleen dan kan de sociale huisvester aan de slag. “Corporaties willen wel maar kunnen niet bouwen omdat ze geen grond hebben. Zolang er geen bouwbestemming voor is, mogen ze die nu eenmaal niet kopen”, legt Boerenfijn uit.

Het verbod op het kopen van grond zet corporaties buitenspel. Projectontwikkelaars mogen namelijk wel landbouwgrond kopen. Met hun grondposities hebben de commerciële partijen bij de planontwikkeling het voor het zeggen en komen corporaties nauwelijks aan bod. Boerenfijn: “Je bent zo behoorlijk vleugellam. Het verbod zou eigenlijk afgeschaft moeten worden”.

Als het aan Boerenfijn ligt, leggen gemeenten en corporaties de snelle procedures vast in de productieafspraken die begin volgend jaar met de corporaties gemaakt worden. “Met die contracten kunnen de gemeenten aan de minister laten zien wat ze de komende vijf jaar precies gaan doen”.

De druk op lokale overheden om de juiste voorwaarden te scheppen voor corporaties, moet van de minister komen. Gemeenten spreken dit najaar met het Rijk af hoeveel huizen er worden gebouwd. “Komen ze de afspraken niet na, dan kan de minister een boete opleggen of de subsidie intrekken”.

De papiermolens moeten volgens Boerenfijn ook sneller gaan draaien bij het ministerie van VROM. Daar wordt op het moment aan één procedure gewerkt die alle formaliteiten rond een nieuwbouwlocatie in een keer afhandelt. “De VROM-vergunning zou er zo snel mogelijk moeten komen”, stelt Boerenfijn. “Het ministerie wil de procedure in 2007 invoeren. Maar dat zouden ze eerder moeten doen”.

Reageer op dit artikel