nieuws

Aantal vacatures in bouw stijgt, werkloosheid daalt

bouwbreed

den haag – De bouw lijkt iets aan te trekken. Dit valt op te maken uit de jongste cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dat ziet het aantal werkzoekenden in de bouw dalen terwijl het aantal vacatures oploopt.

De arbeidsmarkt is bezig met een omslag. Na vier jaar van stijgende aantallen niet werkende werkzoekenden neemt het aantal voor de vierde achtereenvolgende maand af. Onder bouwvakkers en installatie- en montagepersoneel was de daling de afgelopen maand het grootst met 4,6 respectievelijk 3,4 procent. De daling was vooral hoog in Rijnmond en West-Brabant.

In de bouw bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden in september 31.717. Vergeleken met vorig jaar september zijn dat er 5000 meer. Ten opzichte van augustus dit jaar zijn het er 1500 minder.

In de installatie- en montagesector heeft de recessie harder toegeslagen. Ook hier is dit jaar sprake van een daling van het aantal werkzoekenden maar het verschil met vorig jaar is nog altijd groot, 3333 in september dit jaar tegen 2486 in september vorig jaar.

Het aantal bij het CWI gemelde vacatures of door de werkgevers zelf op werk.nl geplaatste vacatures is in een jaar tijd fors gestegen, met 16,9 procent. In 2003 waren er in de bouw en installatie sector 8800 vacatures tegen 10.290 nu.

Ontslagvergunningen

Opvallend is verder dat kennelijk de vraag naar jongeren onder de 23 fors is toegenomen. De daling van het aantal niet werkende werkzoekenden is hier het grootst. Ondanks alle inspanningen van het kabinet om mensen langer aan het werk te houden, is de vraag naar 60-plussers heel laag.

Het CWI verleende in de eerste negen maanden van het jaar nog wel 48.196 ontslagvergunningen. Bijna 70 procent daarvan werd gegeven om bedrijfseconomische redenen.

De cijfers van het CWI worden bevestigd door het CBS dat het aantal werklozen registreert. Ook deze statistici constateren een positieven ombuiging in de cijfers. In het derde kwartaal kwamen de CBS-cijfers uit op 460.000. Ook hier daalde de werkloosheid voor de vierde keer op rij.

De werkloosheid is volgens het CBS wel hoger dan een jaar eerder, toen die uitkwam op 402.000.

Dat het allemaal weer wat beter gaat blijkt ook uit de zogenoemde zomerpiek. Die wordt veroorzaakt door schoolverlaters die een baan zoeken. Daardoor is in de zomer het aandeel jeugdwerklozen altijd hoger. Deze zomer echter lijkt de zomerpiek wat minder hoog. De piek lag nu 17.000 hoger dan in de periode maart-mei. In de zomermaanden van 2003 bedroeg dit seizoensverschil 24.000 en in 2002 zelfs 42.000.

Reageer op dit artikel