nieuws

Zuiden Enschede moet stedelijke allure krijgen

bouwbreed Premium

enschede – Volgend jaar staan er bouwkranen in het 40 hectare grote gebied de Zuiderval tussen de A35 en het centrum van Enschede. Tussen nu en 2010 verrijst een mix van kantoren, bedrijfsruimten en woningen in een opvallend groene setting. “Met de realisatie van de Zuiderval wordt Enschede een volwassen moderne stad. Van kilometers ver op de snelweg zal het silhouet van Enschede zijn te zien”, voorspelt projectdirecteur J.W. Doetjes van de GEM.

Het gebied wordt in pps ontwikkeld door de gemeente en BAM Vastgoed. Een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij (GEM) is drie jaar geleden opgericht. BAM Vastgoed ontwikkelt 80 procent van de uit te geven kavels, de rest is bestemd voor de markt. Ook zijn er nog zeventig vrije kavels.

Het plangebied is opgedeeld in zes delen: Kotmanplaats, Kotmanpark, Eeftink, Cromhoffpark, Hofkwartier en Janninkkwartier. Teun Koolhaas Associates beschouwt in het stedenbouwkundig plan de brede zuidelijke verkeersas als groene loper naar de binnenstad. De bebouwing aan de rechterkant van de weg vormt strakke, rechte lijnen en bestaat uit kantoorcomplexen en woningbouw, aan de linkerkant is de verkaveling losser opgezet met eveneens het accent op wonen, kantoren en veel groen. Bedrijfsontwikkelingen vinden op de tweede rij plaats. Enkele kantoor- en woon- torens op kruisingen van wegen markeren het stedelijk silhouet van Enschede-Zuid.

Een van deze torens verrijst langs de A35 met mogelijk de vestiging van een hotelketen in combinatie met kantoorruimte. De veertig woon-werkwoningen in de Kotmanpark, ontworpen door Inbo Architecten uit Eindhoven, zijn voor het merendeel verkocht. Als de Raad van State de artikel 19-procedure honoreert, begint dit jaar de bouw. Volgend jaar worden de circa vijftig vrije kavels in Kotmanpark bebouwd via particulier opdrachtgeverschap. In het Hofkwartier, dat tegen de binnenstad aanleunt, worden volgend jaar circa 200 appartementen, patiowoningen en rijtjeswoningen gebouwd. De selectie van architecten wordt binnenkort bekendgemaakt.

Volgend voorjaar wordt op het bedrijventerrein Kotmanplaats de nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd. Ten noorden van dit uiterst transparante en langwerpige gebouw van de hand van het Belgische architectenbureau Samyn en Partners verrijst in dit deelgebied het veelbesproken mobiliteitscentrum Mobiland. De opzet valt magerder uit dan het eerste spectaculaire concept waarbij een aantal autodealers, samen met andere mobiliteitsgerelateerde functies, onder één dak zouden worden gebracht. Gemeentelijk projectleider J. Spriensma: “Zoals het ernaar uitziet worden twee autodealers, met zes verschillende automerken, onder één dak gehuisvest. Het verschil is dat er niet gemeenschappelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars voorzieningen. Spriensma verwacht dat Mobiland in 2006 kan worden gebouwd.

In het totale plangebied is plek voor ruim 100.000 vierkante meter kantoren. De GEM heeft vanaf 2001 al rekening gehouden met een inzakkende kantorenmarkt. De bouw van de kantoren wordt zoveel mogelijk naar achteren in het tijdschema (tot 2010) geschoven.

Opmerkelijk is dat de groene accenten overal in het gebied terugkomen. In het plangebied is bewust ruimte gelaten voor een groot park, waarbij het vasthouden van hemelwater centraal staat. In het Cromhoffpark, een rustoord in Zuiderval, is een retentiezone gesitueerd waarbij het hemelwater 20 centimeter mag stijgen. In de Kotmanpark wordt aan de westkant van de woningen een wadi aangelegd. Overtollig regenwater zal via ondergrondse leidingen naar open water worden afgevoerd, waaronder een grote vijver in het gebied.

Reageer op dit artikel