nieuws

Woningen reddingsboei voor bouwsector

bouwbreed

den haag – Oplevende woningbouw moet de Nederlandse bouwnijverheid weer uit het slop halen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) ziet buiten de huizenmarkt nauwelijks lichtpuntjes aan het firmament.

“Het herstel moet echt komen uit de woningen”, verzekert M. Koning, hoofd bouw van het CPB. Na twee jaar van afkalving kunnen de bouwers en installateurs dit jaar weer 1,25 procent groei tegemoet zien. Voor 2005 is de raming 2,25 procent meer investeringen in de bouwproductie.

Internationaal signaleert Koning voorspoedige ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Japan, ook al zal de groei in de tweede helft van dit jaar wat vertragen. Europa blijft achter bij de twee economische krachtpatsers, terwijl Nederland op zijn beurt nog slechter scoort dan het Europese gemiddelde. Volgens de specialist van het CPB betaalt ons land de tol van jarenlange hoge loonkostenontwikkeling en krijgt de bouw een deel van de rekening gepresenteerd.

Na het dieptepunt van 60.000 nieuwbouwwoningen in 2003 krabbelt de huizensector weer op. De Taskforce Woningbouwproductie en aanjaagteams proberen vaart te brengen in de voortgang. Het CPB schat dat in 2004 en 2005 respectievelijk 66.500 en 72.500 woningen worden opgeleverd.

Mondjesmaat

Door de minder gunstige economische omstandigheden, daalde de vraag naar nieuwbouw. Vooral het dure segment is getroffen. Tal van vergunningen zijn niet omgezet in productie, waardoor de gemiddelde doorlooptijd van de afgegeven bouwlicenties opliep. De doorlooptijd wordt dit jaar wat korter vanwege de betere afstemming van vraag en aanbod. Het herstel zal zich slechts mondjesmaat voltrekken vanwege de ongunstige ontwikkeling van het beschikbare inkomen van gezinnen.

Het CPB raamt dat het aantal verkopen van bestaande woningen in 2004 een procent lager ligt dan vorig jaar. In de eerste helft van het jaar was weliswaar een stijging van het aantal transacties te zien, maar de terugslag tekent zich al af. Eind 2003 kwam een ongewoon hoog aantal transacties tot stand als gevolg van anticiperend gedrag vanwege de beperktere aftrekmogelijkheden van de hypotheekrente sedert de jaarwisseling.

De investeringen in de nieuwbouw stijgen volgens het CPB dit jaar met liefst 8,5 procent. Voor 2005 ligt nogmaals een groei in het verschiet van 7,5 procent. De sterke toename is mede mogelijk door het forse terreinverlies in de jaren na de eeuwwisseling. Van 2001 tot 2003 hadden de woningbouwers jaarlijks tussen de 3,5 en 6 procent krimp te verduren.

Ook de renovatiesector zit in de lift. Voor dit jaar geldt een groei van 0,75 procent. Volgend jaar is 1,75 procent groei op komst.

Bedrijfsgebouwen

Koning vermoedt dat het herstel van de markt voor bedrijfsgebouwen op zich zal laten wachten tot zeker 2006, misschien wel 2007. De overcapaciteit duwt de investeringen in 2004 – na de 11,5 en 14 procent verlies in de voorbije jaren – met nog eens 4,5 procent terug. Voor 2005 zit een verdere neergang met 2,5 procent in de pijplijn.

“Ook bij de overheid hebben we te maken met afnemende investeringen, in elk geval voor 2004 en 2005. Daarna zullen de uitgaven zeker niet uitbundig zijn”.

Uit het rekenwerk van het planbureau rolt dat het bedrijfsleven dit jaar 1,5 procent meer geld steekt in de grond-, wegen- en waterbouw. In 2002 en 2003 was sprake van 14,1 en 18,8 procent daling. Guur weer komt voor de gww-bedrijven echter van de overheid. Na jaren van groei lopen de grote projecten af en wordt dit jaar met 3,75 procent de daling ingezet. Ook voor 2005 tekent zich een vermindering van de investeringen af.

Reageer op dit artikel