nieuws

Westerschelde heet hangijzer

bouwbreed Premium

vlissingen – Een derde verdieping van de Westerschelde levert lusten op voor Antwerpen, maar de lasten zijn vooralsnog voor Zeeland. Gedeputeerde G. Kramer (Deltawateren en Natuur) van de provincie Zeeland pleit dan ook voor een betere verdeling.

Kramer reageert op de studie �Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium�, zoals gisteren in Cobouw gepubliceerd. Daarin gaat het vooral over de verdieping van de Westerschelde met 13,1 meter. Volgens Kramer is er nog veel onduidelijkheid, vooral over de financiering bij problemen in de natuurgebieden rondom de Westerschelde. Wat hem betreft moet een aantal randvoorwaarden worden gesteld bij de realisering. Een van die randvoorwaarden is dat niet meteen naar ontpoldering langs de Westerschelde moet worden gegrepen bij wateroverlast. Voor veel Zeeuwen is dit namelijk een teer punt, aldus Kramer.

Ook de Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuverenigingen zien te weinig financiële zekerheden om alle projecten uit te voeren en hebben volgens woordvoerder P. Symens zo hun twijfels over een verdieping.

Het havenbedrijf van Antwerpen is vooral ongerust over het tijdstip van verdiepen, dat nog steeds onzeker is.

Tot en met 15 oktober kunnen omwonenden van het Schelde-estuarium hun mening geven over de voorstellen via inspraakavonden. De resultaten van deze avonden met de voorstellen voorgelegd aan de bewindslieden van Nederland en Vlaanderen, waarna beide regeringen in december een besluit nemen.

De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is een initiatief van de Vlaamse en Nederlandse overheid om het gebied vanaf de Noordzee tot aan Gent een betere bescherming te bieden tegen overstromingen, optimaal toegankelijk te maken voor de scheepvaart en het ecosysteem te verbeteren. Een mogelijke verdieping van de Westerschelde is daar een belangrijk onderdeel van.

Reageer op dit artikel