nieuws

Wegwerken Dordtse paalrot in versnelling

bouwbreed

dordrecht – Het funderingsherstel in Dordrecht komt op gang. Van de ruim duizend woningen met een funderingsprobleem door paalrot zijn er circa 150 aangepakt, ongeveer eenzelfde aantal is of staat op punt van uitvoering. Over het tempo waarin het herstel gebeurt, lopen de meningen uiteen.

De laatste cijfers zijn een forse stijging met de twee voorgaande jaren toen voor 78 woningen een intentieverklaring getekend en voor negen woningen een bouwvergunning werd verleend. Verantwoordelijk wethouder Volkshuisvesting A.T. Kamsteeg verklaart de �versnelling� door de ruimere subsidieregeling (eenmalige bijdrage van 6810 euro en 70.000 euro tegen een lage rente). “De gemiddelde herstelkosten per woning bedragen 58.500 euro. In de meeste gevallen kan circa 75 procent van de kosten door een gemeentelijke lening worden gefinancierd.”

Uit het gemeentelijk funderingsonderzoek dat dit jaar werd afgerond, bleek dat van de 3000 onderzochte woningen in particulier bezit er ruim 1000 een funderingsprobleem hebben waarvan een deel niet urgent is (de langste handhavingstermijn is 25 jaar). Kamsteeg: “Onze eerste doelstelling is om voor 1 januari 2007 in elk geval vijfhonderd woningen te hebben hersteld.” De gemeente ontving daarvoor van het ministerie van VROM een eenmalige subsidie van 5,3 miljoen gulden. “We verwachten dat het gaat lukken, het gaat langzaam maar er zit schot in.”

Kamsteeg verwacht dat tot 2010 zevenhonderd tot achthonderd woningen van de huidige subsidieregeling gebruik zullen maken. “Daarmee komen we een heel eind. Voor veel mensen is het nu het moment om te beslissen. Als gemeente willen we met name door voorlichting over financiering en betere samenwerking mensen tot actie bewegen. We zien overigens ook een positieve uitwerking; mensen doen weer nieuwe investeringen aan de bovenkant van het huis.”

Zwakste schakel

A. van Wensen, voorzitter van die Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) die 1100 leden telt, is minder optimistisch.

“Met de betalingsmogelijkheid zijn maar weinig mensen geholpen. De eenmalige bijdrage is soms niet eens genoeg voor een veiligheidsstutting of om de bijbehorende kosten (leges, constructeur, begeleiding) en de kosten voor het gebruik van de openbare ruimte te betalen. Woningen zijn bijna onverkoopbaar.”

Van Wensen spreekt van “een moeizaam proces. Herstel vereist een bloksgewijze aanpak wat bij het gemeentelijk funderingsonderzoek is nagelaten. Veel bouwblokken zijn in ontwikkeling, maar tot dusverre komt er heel weinig uit. Voordat daadwerkelijk met de uitvoering kan worden begonnen ben je al gauw twee jaar verder.”

Huiseigenaren moeten zelf het herstel ter hand nemen. Het begint ermee dat bewoners van een bouwblok eerst op één lijn moeten zien te komen. “De zwakste schakel in een blok is bepalend of herstel daadwerkelijk van de grond komt, wat weer afhangt van de persoonlijke financiële situatie. Het is nog meer een sociaal probleem dan een technisch probleem.”

�Het gaat langzaam maar er zit

Reageer op dit artikel