nieuws

Voordeel grijs kenteken alleen voor winstgevend bedrijf

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet steunt de motie van de coalitie voor het behoud van de grijze kentekens, mits dit wordt gefinancierd via de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Zo kan oneigenlijk gebruik worden tegengegaan.

Meer moeite heeft de regering met de bezuiniging op adviesraden die in de motie wordt voorgesteld. Dat kan bijvoorbeeld het eind betekenen van het Kenniscentrum Aanbestedingen Bouw, dat dit najaar opengaat, en het Ruimtelijk Planbureau.

De doorrekening van het Centraal Planbureau van de coalitiemotie, die voor 1 miljard euro versleutelt aan de Miljoenennota 2005, toont aan dat die “geen noemenswaardige effecten” heeft op economische groei, werkgelegenheid en inflatie. Het CPB heeft verondersteld dat het grijze kenteken voor bestelauto�s wordt gekoppeld aan het fiscale ondernemerschap via een nieuw te introduceren speciale investeringsfaciliteit in de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Teruggaaf van de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting BPM op bestelauto�s vindt alleen plaats indien er voldoende belastbare winst uit onderneming wordt gemaakt.

GroenLinks-fractievoorzitter F. Halsema vreest dat in dit systeem kleine ondernemers die het moeilijk hebben, alsnog worden getroffen. Zij krijgen volgens het voorstel geen voordeel van de bedrijfsauto met een grijs kenteken als zij geen winst maken. Volgens Zalm staat daar de verliescompensatie tegenover.

Reageer op dit artikel