nieuws

Verontrusting over leegstand kantoren in centrum Brussel Verkoop

bouwbreed

brussel – Het aanbod van kantoorruimte in Brussel is opgelopen tot 11,49 procent. Volgens vastgoedadviseur Cushman & Wakefield/Healy & Baker (C&W/H&B) is er ook geen snelle verbetering in zicht.

De toestand is des te verontrustender omdat ook de Leopoldwijk, de belangrijkste en modernste kantoorwijk van Brussel, deelt in de klappen met een leegstand aan kantoren van bijna 8 procent.

“Bij een leegstand van boven 7 procent moet men zich afvragen of het nog wel gezond is te investeren”, zegt P. Collette van het vastgoedbureau. Volgens hem zijn de vooruitzichten evenmin gunstig. De afgelopen jaren waren de publieke instanties, waaronder de Belgische overheid en de Europese Unie, de grootste afnemers van kantoorruimten. Nu bijna alle binnenlandse overheidsinstanties in nieuwe gebouwen zijn ondergebracht, is van die kant geen grote vraag naar kantoren meer te verwachten.

Ook vanuit de Europese Unie is de belangstelling fors gedaald, onder meer doordat het gerenoveerde hoofdkwartier van de Europese Commissie (het Berlaymontgebouw) nu zo goed als af is en de eerste Europese ambtenaren de afgelopen week in het gebouw zijn teruggekeerd. Op 1 november neemt de Commissie het gebouw officieel in gebruik.

Ook de privébedrijven laten het afweten. Onder hen bestaat momenteel geen vraag naar extra kantoorruimte, nieuwe bedrijven dienen zich niet aan. Wel valt er volgens C&W/H&B een nieuwe tendens waar te nemen.

Tal van bedrijven verhuizen naar de gedecentraliseerde stadsdelen en de periferie: van de totale kantoorafname van 179.000 vierkante meter in het tweede kwartaal, ging 68.000 vierkante meter naar deze twee stadsdelen. Met deze verhuizingen willen de bedrijven vooral de kosten drukken. Volgens Collette begint nu ook het werken in landschapskantoren, desk-sharing en thuiswerken overal door te dringen. Hij vreest dat hierdoor eigenlijk sprake is van een negatieve afname doordat de bedrijven meer kantoorruimte achterlaten dan ze elders betrekken. In het zakendistrict in Brussel bedraagt de leegstand momenteel 275.000 vierkante meter.

De Vlaamse regering heeft besloten een aantal kantoorgebouwen in Brussel te verkopen. De Vlaamse minister van begroting D. van Mechelen voert als achterliggende reden aan dat “kantoorgebouwen in eigendom houden geen kerntaak is van de overheid”.

De ware bedoeling van de uitverkoop van overheidsgebouwen is echter dat de Vlaamse regering geld nodig heeft om een overschot op haar begroting te realiseren van 450 miljoen euro. Daarvan moet 300 miljoen euro komen van eenmalige operaties zoals de verkoop van kantoren, voor 150 miljoen moeten er nog eens extra besparingen komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels