nieuws

Van Vollenhoven: Landschappen horen ook op monumentenlijst

bouwbreed

hoevelaken – Het Rijk moet krachtig het voortouw nemen bij het veilig stellen van cultuurhistorisch waardevolle landschappen in Nederland, aldus mr. Pieter van Vollenhoven bij de start van de Open Monumentendag 2004.

Van Vollenhoven uitte vooral zijn zorg over effecten van de nieuwe Nota ruimte van het ministerie van VROM. Daarin krijgen gemeenten meer gelegenheid om in landelijk gebied te bouwen, zonder dat het Rijk daarvoor een helder kader schetst.

Hij vreest nu, dat Nederland teveel versnipperd raakt. “Door de toenemende druk op de ruimte worden toch steeds vaker historisch waardevolle landschappen doorbroken voor nieuwe bebouwing of infrastructuur.” En dat terwijl “het besef dat wij met losse monumenten of versnipperde stukjes natuur niets opschieten steeds breder wordt gedragen.”

Volgens Van Vollenhoven moet de Rijksoverheid primair vaststellen welke cultuurhistorisch waardevolle landschappen behouden moeten blijven. Hij pleit daarbij voor een landschapslijst met een zelfde status als de bekende rijksmonumentenlijst.

De intenties voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en van natuur liggen vast in veel plannen, maar de uitvoering daarvan laat te wensen over, zo laat de voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds en het Comité van aanbeveling Open Monumentendag aansluitend weten.

Van Vollenhoven maakt zich zeker één keer per jaar publiekelijk �boos� over het overheidsbeleid rond monumenten. Ook dit jaar is de Open monumentendag, die dit weekend zowel op zaterdag als op zondag plaatsvindt, daarvoor een geschikte aanleiding.

Hij wees verder nog op de explosief stijgende kosten bij de restauraties van de zogeheten �kanjer�projecten en hij vraagt de Rijksoverheid om daarvoor een leenvariant te bedenken, zodat sommige door geldgebrek stopgezette projecten zijn af te ronden en dat uiteindelijk een miljoenenbesparing oplevert.

Reageer op dit artikel