nieuws

Vakgroep Restauratie ongerust over forse kabinetsbezuinigingen

bouwbreed

amersfoort – De bezuinigingsplannen van het kabinet maakt de opleiding van nieuw restauratiepersoneel onmogelijk. Dat schrijft de branchevereniging Vakgroep Restauratie in een brandbrief aan staatssecretaris M. van der Laan van cultuur.

De belangenorganisatie van aannemers die zich heeft gespecialiseerd in de restauratie van oude gebouwen, herinnert Van der Laan aan het beleid dat door haar voorganger is uitgezet. In 2001 heeft R. van der Ploeg, die destijds het cultuurbeleid vormgaf, de sector gevraagd om restaurateurs op te leiden.

De Rijksoverheid zou daarbij voor voldoende geld zorgen om de historische gebouwen in een aanvaardbare staat te brengen.

Nu Van der Laan de rijkssubsidies voor een aantal grote renovatieprojecten wil schrappen, komt er van de plannen en beloftes niets terecht. “De restaurautiebedrijven kunnen hun vaklieden nauwelijks aan het werk houden. En het is helemaal lastig om mensen op te leiden”, licht de lobbyclub de problemen toe.

Alle energie die met name de laatste drie jaar in de opleiding van mensen is gestoken, dreigt door de bezuinigingsplannen van Van der Laan een vruchteloze inspanning te worden. Daarbij komt dat de mensen die het vak nu onder de knie hebben, bij gebrek aan opdrachten een andere baan gaan zoeken. Volgens de Vakgroep Restauratie heeft deze uitstroom langdurige gevolgen voor de monumentenzorg in heel Nederland.

De decentralisatie van het monumentenbeleid naar de gemeenten is volgens de Vakgroep Restauratie geen goed idee. De aannemers vrezen dat gemeenten niet deskundig genoeg zijn om de restauraties in goede banen te leiden. Daarbij komt dat de lagere overheden te weinig mankracht zouden hebben voor een goed beheer van hun monumenten.

Als het aan de aannemers ligt blijft de Rijksdienst Monumentenzorg het belangrijkste aanspreekpunt. “Kennis van bouwhistorie en bouwstijlen, materialen en bijzondere technieken hoort thuis op landelijk niveau”, bepleit de organisatie haar standpunt.

Reageer op dit artikel