nieuws

Twee vragen centraal in pensioendiscussie

bouwbreed

den haag – De discussies rond het prepensioen zijn nog lang niet gevoerd. Twee wezenlijke vragen staan inmiddels centraal. Mogen mensen eerder ophouden met werken en moet er nog sprake zijn van solidariteit.

Alle argumenten worden uit de kast gerukt om maar te kunnen bewijzen dat mensen langer moeten doorwerken. Zo is de levensverwachting veel langer geworden waardoor mensen langer van hun pensioen kunnen genieten. Bovendien komt de geboortegolf eraan waardoor de ratio actieven/niet-actieven negatief wordt beïnvloed.

Onder het mom dat de huidige en toekomstige werkenden niet opgezadeld mogen worden met dit probleem, moet iedereen dus langer doorwerken. Gemakshalve wordt vergeten dat het juist de generatie van de babyboomers is geweest die voor de huidige welvaart heeft gezorgd. En dat het diezelfde generatie is geweest die van jongsaf aan hun ouders en grootouders heeft voorzien van een oudedagsvoorziening.

Er is nog een ander argument waarom de discussie over langer doorwerken enigszins vals is. Het probleem wordt statistisch benaderd, hetgeen een vertekening van de werkelijkheid geeft. Om te beginnen is er al een onderscheid te maken tussen witte en blauwe boorden. Witte boorden hebben in zijn algemeenheid langer doorgeleerd en later op de arbeidsmarkt gekomen. Hun arbeidstoekomst is dus per definitie korter dan van blauwe boorden, die vaak al werkten toen ze 15 of 16 waren.

Een verschil zit er ook nog in fysieke slijtage. Toegegeven, de geestelijke druk is voor de witte boorden vaak groter, maar de arbeidsvreugde veelal ook. De kans echter op ernstige rugklachten dan wel versleten gewrichten is aanzienlijk kleiner dan bij de metselaar en de stukadoor.

Naar het zich laat aanzien onderkent inmiddels het kabinet dit verschil ook. Een poging is gedaan om het op te lossen door toe te staan dat mensen pensioen kunnen opbouwen tot 100 procent in plaats van 70 procent. Bij een opbouwpercentage van twee per jaar, moet je dan wel 50 jaar werken.

Solidariteit

Veel wezenlijker is nog de vraag van de solidariteit. Het kabinet maakt het vrijwel onmogelijk om vroegpensioen in collectiviteit op te bouwen. Met name de levensloopregeling, moet volgens het kabinet individueel geregeld worden. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen heeft al voorgerekend dat individuele uitvoering van dit soort regelingen 30 procent duurder is dan collectieve regelingen. Dat betekent nog niet, aldus dezelfde vereniging, dat een individuele werknemer gedwongen wordt tot deelname aan een levensloopregeling.

De oppositie heeft inmiddels voorstellen gedaan om er alsnog uit te komen. Daarbij laten ze het in grote lijnen over aan sociale partners om zaken te doen. De regeringsfracties zullen de voorstellen waarschijnlijk verwerpen. Dat zou triest zijn. De kilte die het huidige kabinetsbeleid uitstraalt zou enige warmte goed kunnen gebruiken. Dat zal vermoedelijk moeten wachten tot een verkiezingsjaar.

Reageer op dit artikel