nieuws

Tunnel past niet in budget Hanzelijn

bouwbreed

den haag – Voor de Hanzelijn zijn nauwelijks gunstiger aanbestedingsresultaten te behalen. Lagere inschrijvingen van aannemers leveren maximaal 10 procent voordeel op ten opzichte van de ramingen.

Dit zegt hoofd aanbestedingszaken G. van der Wal van ProRail. Op uitnodiging van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat heeft Van der Wal uitgelegd of in het budget van 901 miljoen euro voor de aanleg van de Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle financiële ruimte kan worden vrijgemaakt voor de bouw van een tunnel tussen Hattem en Zwolle in plaats van een brug.

Volgens Van der Wal is een aanbestedingsvoordeel van tussen 15 en 40 procent, wat volgens Christenunie-kamerlid A. Slob mogelijk moet zijn, kijkend naar recente gunningen, niet haalbaar. “Negenhonderd miljoen euro voor een spoorlijn van 50 kilometer is een relatief laag bedrag. Dat is 18 miljoen per kilometer, terwijl de Betuwelijn 30 miljoen en de hsl tussen de 50 en 55 miljoen per kilometer kost. Voor de Hanzelijn is geen overdreven groot budget beschikbaar waarbinnen nog van alles mogelijk is.”

Een tunnel kost in vergelijking tot een brug zo�n 120 miljoen euro meer. Naar mening van ProRail zijn alleen aanbestedingsvoordelen te behalen bij de aanleg van de onderbouw van de spoorlijn, geraamd op 366 miljoen euro, omdat die eerder wordt gebouwd. “We hebben er een hard hoofd in dat we in dit bedrag 120 miljoen kunnen overhouden”, aldus Van der Wal.

De verwachting dat de Hanzelijn goedkoper kan worden aangelegd, komt onder meer voort uit de verslechterde economie. Om in deze tijd nog werk in de wacht te kunnen slepen, schrijven aannemers lager in.

Ook door de uitkomst van de bouwfraude schrijven aannemers tegenwoordig lager in dan voorheen, omdat onderlinge prijsafspraken uit den boze zijn. Volgens Van der Wal levert de bouwfraude tussen de 8 en 10 procent gunstiger aanbestedingsresultaten op.

Marktwerking

Voordelen door de marktwerking zijn er ook, maar Van der Wal ziet dat niet als een structureel voordeel voor het Rijk als opdrachtgever.

“De inschrijvingen kunnen nu wel 10 procent lager zijn, maar de gww-branche is al bezig met een flinke sanering.” Op een gegeven moment voorziet Van der Wal een stabilisering van de markt. “Om er nu van uit te gaan dat 20 of 30 procent voordeel te behalen is in de aanbestedingen, is erg risicovol. Tussen de 8 en 10 procent voordeel is wel zeker.”

Van der Wal was een van de genodigden van de commissie Verkeer en Waterstaat voor een zogeheten rondetafelgesprek. Dat werd door de commissie belegd, omdat verkeersminister Peijs weigert de motie Slob, voor de aanleg van een tunnel binnen het budget, uit te voeren. Volgens Peijs is het niet realistisch om nu al uit te gaan van voordelen bij de aanbesteding, te meer ook omdat de betrokken provincies en gemeenten niet van plan zijn meer geld vrij te maken.

Ook wordt het project door de bouw van een tunnel zo�n 2,5 jaar vertraagd. De opening van de spoorlijn is nu voorzien in 2012 of 2013. De regionale overheden zien verdere vertraging niet zitten. De opmerkingen van ProRail bevestigen de opstelling van minister Peijs.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels