nieuws

Tentakels maffia van Berlijn tot Heerlen

bouwbreed Premium

berlijn – De Duitse justitie heeft een Italiaans netwerk opgerold dat zich gespecialiseerd had in zwartwerken in de bouw. De tentakels van de maffiabende strekten zich uit tot Heerlen, waar drie arrestaties werden verricht.

De actie is koren op de molen van Deutsche Bauindustrie. De brancheorganisatie is samen met het Duitse ministerie van Financiën deze maand een campagne gestart om zwartwerkers in de kraag te pakken. “We moeten de zwarte hand van de illegaliteit, die alles dreigt te verstikken, eindelijk aanpakken en aan banden leggen”, aldus directeur M. Knipper.

De Duitse justitie verrichtte afgelopen week 49 huiszoekingen. Invallen zijn gedaan in Berlijn, Hamburg, Brandenburg en de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Vier huiszoekingen werden door Nederlandse rechercheurs uitgevoerd in Heerlen.

Als hoofdverdachten zijn opgepakt een 42-jarige man uit de West-Berlijnse wijk Charlottenburg en een 49-jarige uit Hamburg. Aan de tand gevoeld wordt tevens een 53-jarige vrouw uit Steglitz die de belastingzaakjes regelde. Bij haar trof de politie zestien blanco verblijfsvergunningen aan.

Belastingontduiking

Het onderzoek richt zich momenteel op 24 leden van wat gezien wordt als een criminele organisatie, die de naam Cosa Finta meekreeg. Met het doel oplichting ging de bende zich te buiten aan belastingontduiking, het witwassen van gelden en heling van cheques. Schade leden tevens sociale verzekeringsfondsen.

De verdachten hebben overwegend de Italiaanse nationaliteit. Hoofdactiviteit was het organiseren van zwart werk in de bouwsector. Door gebruik te maken van stromannen zette de bende een uitgebreid netwerk op van voortdurend veranderende schijnfirma�s. Deze bedrijven voerden geen werken uit maar dienden louter om schijnrekeningen te kunnen versturen en geldstromen te versluieren. Uitgekiend ingezette zwartwerkers, geronseld door koppelbazen, voerden de feitelijk te verrichten bouwprestaties uit. Elf schijnfirma�s zijn volgens het Landeskriminalamt in Berlijn inmiddels ontmaskerd. De schade aan ontdoken belastingen en sociale verzekeringspremies bedraagt in elk geval 5 miljoen euro. Naar verwachting zal het bedrag nog flink oplopen.

Om het zwartwerken de kop in te drukken, dringt Deutsche Bauindustrie aan op de spoedige invoering van een jobkaart voor iedereen die sociale premies moet afdragen. Te beginnen op de bouwplaats.

Belangrijker nog is voor de brancheorganisatie dat de overheden het goede voorbeeld geven door niet langer tegen dumpprijzen opdrachten te gunnen. “Het kan toch niet zo zijn dat de controleurs van de gemeenten boetes voor zwartwerken opleggen en gelijktijdig de bouwdienst de goedkoopste, blijkbaar illegaal opererende aannemers, de opdrachten verstrekt”, aldus directeur Knipper van Bauindustrie.

Reageer op dit artikel