nieuws

Stadsregio Rotterdam voert woningbouwproductie fors op

bouwbreed

rotterdam – De Stadsregio Rotterdam wil dat er tussen 2005 en 2010 minstens 38.000 woningen worden gebouwd in de regio. Een nieuw systeem van verdeling moet ervoor zorgen dat de verschillende soorten huur- en koopwoningen evenwichtiger over de regiogemeenten wordt verdeeld.

“Het aantal van 38.000 is ambitieus, maar het zou moeten kunnen,” denkt J. A. Karssen, portefeuillehouder Wonen, Stedelijke Vernieuwing en Vinex van de Stadsregio. “Het planaanbod is voldoende en we hebben het financieel voldoende interessant gemaakt.”

Om de hoge productie te halen, moet het bouwtempo omhoog van 6400 naar 7600 woningen per jaar. Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam maakt daarover dit najaar afspraken met de achttien regiogemeenten en het Rijk. Voor het complete programma van vijf jaar is 110 miljoen euro aan subsidies beschikbaar.

Volgens het Woningbouwscenario 2005-2010, dat aangeeft welk type woningen in welke gemeente moet worden gebouwd, moeten 16.000 woningen in Rotterdam worden gebouwd. De overige 22.000 komen gelijkelijk verdeeld in de zeventien regiogemeenten over de noord- en zuidzijde van de Nieuwe Waterweg.

Op basis van de �Nota elk zijn deel�, die eerder dit jaar is vastgesteld, is er een nieuwe verdeling van sociale woningbouw over de gemeenten. Omdat Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar verhouding te veel sociale woningen op hun grondgebied hebben, wordt in deze zogenoemde �categorie I gemeenten� maximaal 20 procent sociaal gebouwd, tegen 80 procent marktsector woningen. Door sloop en verkoop van sociale huurwoningen neemt de sociale voorraad hier naar verwachting met twintigduizend woningen af.

De categorie II gemeenten (Capelle aan den IJssel, Spijkenisse, Ridderkerk, Rozenburg en Hellevoetsluis) moeten 40 procent sociaal bouwen, waardoor de huidige sociale voorraad in omvang ongeveer gelijk blijft.

De categorie III gemeenten (Krimpen aan den IJssel, Brielle, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse en Westvoorne) moeten hun sociale voorraad juist uitbreiden. Hun taakstelling is minimaal 30 procent sociale woningbouw en maximaal 70 procent in de marktsector.

Premiestelsel

Voor de bouw van sociale huurwoningen en ouderenwoningen wordt een premiestelsel ingevoerd. De Stadsregio stelt 35 miljoen beschikbaar voor de bouw van sociale huurwoningen buiten de stad Rotterdam. Voor een sociale huurwoning is er 5000 euro en wanneer die bestemd is voor 55-plussers is er een extra premie van 3000 euro beschikbaar.

Nog eens 35 miljoen is beschikbaar voor functieverandering: aangezien in de regio Rotterdam onvoldoende vrije bouwlocaties zijn, moet deels in bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Wanneer voormalige bedrijfslocaties en bedrijfsgebouwen geschikt worden gemaakt voor bewoning is per woning een premie van 5000 euro beschikbaar. Het overige geld gaat grotendeels naar stedelijke vernieuwingsprojecten.

In 2008 wordt een tussenbalans opgemaakt om te zien of de hoge productie wordt gehaald. “We zeggen niet op voorhand dat we geld gaan terugvorderen als de gewenste aantallen achterblijven. Maar als de minister dat wel doet, zullen wij dat ook doen,” aldus Karssen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels