nieuws

Spotjes voor spitsstrook en goede woningventilatie

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet heeft 25 voorlichtingscampagnes in petto waarbij gebruik wordt gemaakt van Postbus 51 op radio en televisie.

De burgers worden onder meer gewezen op de opening van steeds meer spitsstroken, als wapen tegen de files. Vanaf december krijgen weggebruikers te maken met nieuwe verkeersborden en aangepaste regels.

Uit de koker van het ministerie van VROM komt extra aandacht voor het goed ventileren van woningen. Steeds meer mensen leven in vervuilde lucht. De bewoners stellen zich volgens de campagne niet zonder gevaar bloot aan vocht, allergenen, radon en hinderlijke gassen. Het ministerie is ervan overtuigd dat veel gevallen van longkanker, astma en allergieën kunnen worden voorkomen.

In 2005 gaat de campagne Nederland Leeft Met Water een nieuwe fase in. Het accent ligt op de maatregelen waarmee iedereen te maken kan krijgen. Gevraagd wordt een bijdrage te leveren om wateroverlast te voorkomen. Provincies, gemeenten en waterschappen zullen aanhaken bij de campagne.

Na parlementaire behandeling van de  Nota ruimte laat Postbus 51 zien hoe de burgers invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun directe leefomgeving. De campagne moet een steuntje in de rug zijn bij de gedeeltelijke overheveling van de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rijk naar provincie en gemeente.

Reageer op dit artikel