nieuws

Samenwerking hét wapen in strijd tegen legionella

bouwbreed

den haag – Tijdens de aanleg van leidingen voor zijn eigen nieuwe kantoor leerde directeur B. Asselman van Milieu123 hoe hij legionella het goedkoopst kon bestrijden. Alle betrokken partijen moeten daar gezamenlijk aan meewerken zodat de opdrachtgever in één keer van het probleem af is.

En dus nam het adviesbureau uit Wateringen het initiatief voor een �unieke samenwerking� die zo�n �50 procent minder kost dan de conventionele aanpak�.

Leidingen voor gas, water, elektra en telefoon worden doorgaans na elkaar aangelegd waarbij telkens opnieuw de straat open moet, zegt Asselman. Zo�n versplinterde aanpak brengt aardig wat kosten met zich mee, kost extra tijd en doet een aanslag op de kwaliteit van de bestrating. Het blijkt nagenoeg onmogelijk om alle leidingleggers op één dag te bestellen.

Iets dergelijks kenmerkt volgens Asselman ook de bestrijding van legionella. Partijen als de adviseur die het plan van aanpak bedenkt, de installateur die het uitvoert en het waterleidingbedrijf dat controleert of de aangepaste installatie aan de normen voldoet, komen na elkaar op de locatie. En niet zelden moet bijvoorbeeld de installateur nog een paar keer terugkomen om onvolkomenheden op te lossen, tegen extra betaling. Op die manier kan de rekening voor het bestrijden van legionella flink oplopen.

Samenwerking ligt in het geval van de legionellabestrijding ook niet erg voor de hand, meent Asselman. De praktijk leert dat installateurs en het waterleidingbedrijf vakmatig niet altijd even goed met elkaar kunnen opschieten. Diezelfde praktijk leert ook dat waterleidingbedrijven doorgaans geen al te grote belangstelling hebben voor legionella. Niet eerder bestreden gemeente, waterleidingbedrijf, adviseur en installateur samen de legionellabacterie. De goede afloop mag als voorbeeld dienen voor andere legionellabestrijders. De samenwerking spaart gemeenschapsgeld omdat alle maatregelen in één gang worden getroffen. Daarbij kunnen de betrokken partijen kennisnemen van elkaars vakgebied wat de onderlinge verstandhouding alleen maar kan verbeteren. Zo�n gezamenlijk project kan volgens Asselman echter alleen met wederzijdse interesse slagen.

Milieu123 pakte met de gemeente Den Haag, het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en installateur TI Nico Vos 135 locaties voor buitensport aan in de Haagse regio. snelheid was geboden omdat het voor het begin van het voetbalseizoen moest zijn afgerond. De sportverenigingen ondervonden er weinig last van. De vrijwilligers hoefden maar één keer met de sleutel langs te komen. Per dag werd een locatie opgeleverd waarna de clubs in een schriftelijke bevestiging konden lezen dat de installaties aan de geldende eisen voldoen. Aan het eind van het drie maanden durende project bleek het budget door enkele aanpassingen tijdens de uitvoering met een kleine 10 procent overschreden.

Leergeld noemt Asselman dat waarvan de hoogte in geen verhouding staat met de uitgaven voor een conventionele aanpak. Wat in de sportsector goed uitpakte kan ook op andere locaties werken, denkt Asselman. Beheerders van instellingen kunnen met zo�n gezamenlijke actie bijvoorbeeld een verzorgingstehuis legionellabestendig maken.

Door de uitgevoerde maatregelen voldoen de waterinstallaties aan de eisen die voor de preventie van legionella gelden en aan de eisen die het waterleidingbedrijf stelt aan installaties. De aandacht ging vooral uit naar de mengwatersystemen in de sportaccommodaties. Daar bleek nogal eens wat aan te schorten, niet zelden het gevolg van weinig oordeelkundige zelfwerkzaamheid van clubleden. Bijvoorbeeld verkeerd gelegde verwarmingsbuizen konden koudwaterleidingen tot temperaturen opwarmen waarbij de legionellabacterie goed gedijt. Milieu123 inventariseerde de 135 locaties en constateerde zo�n vier besmettingen.

Het bureau maakte de leidingen met een eigen reinigingsmethode schoon en gaf aan hoe de installatie moest worden verbeterd. Met een goed beheer blijft het buizenstelsel volgens Asselman ook schoon. Milieu123 stelt hiervoor ook procedures op.

Reageer op dit artikel