nieuws

Rijnland reserveert 250 miljoen voor baggerwerk

bouwbreed

leiden – Het Hoogheemraadschap van Rijnland trekt voor de komende vijfentwintig jaar 250 miljoen euro uit voor het baggeren van vaarten en sloten. Ook de uitbreiding van het gemaal Katwijk en het realiseren van waterbergingslocaties staan op het programma.

Het baggeren begint op korte termijn in het stedelijk gebied, Haarlem, Leiden, Gouda en eventueel Leidschendam. Zo staat in de Baggernota. Deze werkzaamheden moeten voor 2007 zijn afgerond. Tevens hebben ook de stedelijke wateren in Katwijk (Katwijkskanaal) en de overige wateraanvoerende kanalen van het boezemgemaal in Katwijk prioriteit. De nieuwbouw en renovatie van het gemaal kosten 46,3 miljoen gulden. Volgend jaar wordt ermee begonnen, in 2010 moet het klaar zijn.

Afgezien daarvan zijn extra waterbergingen bedacht in Zwaansbroek en in de Nieuwe Driemanspolder. Rijnland heeft de intentie in de polder Gouwe Wiericke West grond te verwerven voor de toekomstige waterbergingslocatie. Hiermee kan het hoogheemraadschap in de toekomst meer zoet water bufferen met een goede kwaliteit én is er ruimte om het wateroverschot op te vangen.

Verder wil Rijnland het afvalwater nog beter zuiveren om de waterkwaliteit te verbeteren. Door nieuwbouw van woningen en bedrijven moet Rijnland meer afvalwater verwerken. Daarvoor wordt onder andere de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) in Noordwijk gerenoveerd en wacht de awzi Reeuwijk Randenburg uitbreiding.

Ook een optimale bescherming tegen de zee heeft de aandacht. Door de verwachte zeespiegelrijzing en de neerslagtoename gaat Rijnland onderzoeken welke maatregelen aan de kust en duinen nodig zijn om ook in de toekomst veiligheid te bieden aan alle inwoners in het beheersgebied. Daarnaast heeft het schap extra geld gereserveerd voor kadeverbeteringswerken in diverse polders. De Verenigde Vergadering van Rijnland bespreekt de plannen volgende week.

Reageer op dit artikel