nieuws

Recreatiegrond bij stad stuk duurder

bouwbreed

den haag – De kosten voor het verwerven van een hectare grond ten behoeve van recreatie om de stad zijn gestegen tot 70.000 euro. Dat blijkt uit de landbouwbegroting. Tot dusverre trok het departement voor iedere bunder 59.000 euro uit. Het ministerie voorziet dat de grondprijs komende jaren aanhoudend hoog blijft. Provincies en gemeenten hebben […]

den haag – De kosten voor het verwerven van een hectare grond ten behoeve van recreatie om de stad zijn gestegen tot 70.000 euro. Dat blijkt uit de landbouwbegroting. Tot dusverre trok het departement voor iedere bunder 59.000 euro uit.

Het ministerie voorziet dat de grondprijs komende jaren aanhoudend hoog blijft. Provincies en gemeenten hebben het verzoek gekregen zo snel mogelijk planologische helderheid te bieden en zo nodig onteigeningsprocedures in te zetten.

Gezien de grote kostenstijging vraagt het Rijk aan de provincies zorg te dragen voor een substantieel regionaal en Europees aandeel in de inrichtingskosten van de recreatie om de stad: 40 procent. Het landelijk netwerk van wandel- fiets- en vaarroutes verdient een stevige opknapbeurt. Van de al gerealiseerde 13.000 kilometer is meer dan de helft kwalitatief onder de maat. In 2010 moeten de routes op niveau zijn.

In 2005 krijgt 260 kilometer wandelpad een kwaliteitsimpuls. Van de vaarroutes wordt 283 kilometer verbeterd. De fietsers zijn het beste af met 30 kilometer nieuw pad en 434 kilometer op te knappen routes.

Reageer op dit artikel