nieuws

Provincie klem tussen Brussel en Nota ruimte

bouwbreed

den haag – Provincies met verstedelijkte gebieden hebben problemen met grote bouwprojecten. Door het toegenomen verkeer kunnen zij moeilijk voldoen aan de eisen van luchtkwaliteit. Het is daardoor lastig om grote plannen als stadions en bedrijventerreinen te realiseren.

De problemen waarmee provincies te kampen hebben, vloeien voort uit de tegenstelling tussen de Europese richtlijnen en de Nota ruimte. De Nota ruimte eist een bundeling van verstedelijkt gebied, terwijl Brussel steeds zwaardere eisen stelt aan luchtkwaliteit. “De wens om te bouwen, wordt er voor de provincie niet gemakkelijker op”, aldus woordvoerder H. Meengs van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Veel grootschalige bouwprojecten kunnen in een impasse raken door de schijnbaar tegengestelde belangen van het Rijk en Europa. Het Rijk ziet grote bedrijventerreinen graag in verstedelijkt gebied en langs snelwegen, maar die locaties kunnen vaak niet voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit die de Europese Unie stelt voor de realisering van dergelijke plannen.

Meengs: “Wij hebben het probleem bij het Rijk aangekaart en kenbaar gemaakt dat wij nog enkele kanttekeningen plaatsen bij de Nota ruimte.”

In een uitspraak van de Raad van State is de provincie Zuid-Holland afgelopen week met haar neus op de feiten gedrukt. Volgens de staatsraad heeft Zuid-Holland bij een bouwplan voor een bedrijventerrein in Hendrik Ido Ambacht niet gekeken naar de gevolgen van de toename van luchtvervuiling en verkeer.

De provincie heeft toegegeven dat op deze plek in Hendrik Ido Ambacht niet aan de vereiste luchtkwaliteit kan worden voldaan. Zuid-Holland pleitte voor de Raad van State dat dit door nationaal en internationaal beleid moet worden geregeld. De staatsraad wijst echter op de eigen verantwoordelijkheid van het provinciebestuur.

Milieueffecten

Zuid-Holland heeft al eerder de voortgang van bouwplannen stil moeten leggen.

Zo is de vergunning van het nieuwe stadion van ADO Den Haag opgeschort nadat de provincie al toestemming had gegeven voor de bouw. De thuishaven van ADO moet langs de A12 bij het Prins Clausplein komen.

Gemeente Den Haag heeft echter onvoldoende onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de snelwegen op het stadioncomplex. Dat is wel verplicht, omdat een stadioncomplex per definitie veel bezoekers trekt. De provincie wacht een nieuwe bouwaanvraag af, maar erkent enigszins met de handen in de haren te zitten.

De IPO geeft aan dat dit geen Zuid-Hollandse kwestie is, maar dat veel meer provincies last ondervinden van enerzijds de doelstellingen in de Nota ruimte en anderzijds de regelgeving uit Brussel. “Elke provincie met verstedelijkt gebied kan hiermee te maken krijgen”, zeg Meengs. “Wij zoeken hevig naar een oplossing en hopen begin januari met een uitgewerkt plan te komen.”

Reageer op dit artikel