nieuws

Prepensioenplannen lopen in miljoenen

bouwbreed

den haag – De meest recente plannen van het kabinet voor het prepensioen en de vut gaan miljoenen euros kosten. Dat voorspelt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Het nieuwe beleid zou daarbij vrijwel onuitvoerbaar zijn door de strakke planning die het kabinet hanteert.

Als het aan de regering ligt hoeven mensen ouder dan 57 jaar zich geen zorgen te maken over hun prepensioen. Voor hen blijven de huidige afspraken grotendeels in takt. Voor wie jonger is dan 57 jaar gelden vanaf 1 januari 2006 andere regels. Voor deze groep ouderen kunnen de nadelige gevolgen van het kabinetsbeleid niet meer worden gecompenseerd en staan vut-achtige regelingen die in meerjarige cao�s zijn afgesproken op de helling.

Voor de pensioenfondsen zelf heeft dit voorstel tot gevolg dat de administratie gesplitst moet worden in mensen die ouder en jonger zijn dan 57 jaar. “De kosten hiervan lopen in de miljoenen”, onderstreept de VB. Bijkomend probleem is de premiebijdrage voor de 57-plussers. Zij zullen fors meer moeten betalen omdat hun pensioenuitkering niet meer ondersteund wordt door de generaties voor hen.

Naast de praktische problemen maakt de VB zich zorgen over de informatiecampagne die nodig is om de aanpassingen uit te leggen. De belangenorganisatie luidt wat dat betreft de noodklok. “Het onbegrip van de deelnemers over de maatregelen zal nauwelijks weggenomen kunnen worden”.

Het kabinet heeft de pensioenfondsen stevig op de tenen getrapt met de afschaffing van de fiscale voordelen voor vut- en prepensioenspaarders. Eind jaren negentig heeft de branche hierover afspraken gemaakt met de sociale partners.

Investeringen

Volgens de VB hebben de sociale verzekeraars inmiddels forse investeringen gedaan om deze afspraken aan de deelnemers van de pensioenfondsen uit te leggen.

Ondertussen is ook hard gewerkt aan het aanpassen van de eigen organisaties om zo de uitvoering van het in 1997 gesloten akkoord mogelijk te maken. Als het kabinet zijn plannen doorzet dan zouden alle inspanningen van de afgelopen acht jaar voor niets zijn geweest, wat neerkomt op een strop van vele miljoenen.

De pensioenfondsen krijgen van het kabinet anderhalf jaar de tijd om het roer om te gooien. Veel te kort vindt de VB, die hier spreekt van �onverantwoorde wetgeving�. De bedrijfstakpensioenfondsen rekenen op lange onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. En als die tot een akkoord zijn gekomen, moet met de Pensioen- en Verzekeringskamer en de belastingdienst gesproken worden.

De aanpassingen die vervolgens nodig zijn leggen volgens de VB een enorm beslag op de organisaties en computersystemen van pensioenfondsen.

Reageer op dit artikel