nieuws

Pensioenfondsen na drie jaar weer uit rode cijfers

bouwbreed Premium

amsterdam – De pensioenbranche krabbelt er na drie jaar rode cijfers te hebben geschreven, langzaam weer bovenop. Vooral pensioenfondsen die wisselkoersrisicos hebben afgedekt, konden profiteren van de stijging van Amerikaanse aandelen.

Uit voorlopige cijfers van de Pensioen- en Verzekeringskamer blijkt dat in 2003 de pensioenfondsen een positief resultaat van 11 miljard euro hebben behaald. Dit is te danken aan de opleving van de beurskoersen het afgelopen jaar. Het is een teken van herstel in de pensioenbranche na de drie magere jaren waarin negatieve resultaten werden behaald. Vooral 2002 was een slecht jaar met een resultaat van min 65,1 miljard.

Een belangrijke bijdrage aan het positieve resultaat kan worden verklaard uit het afdekken van valutarisico�s, vooral de dollar, met zogenoemde wisselkoersderivaten. Pensioenfondsen die dit in een vroegtijdig stadium hebben gedaan, hebben volop geprofiteerd van de forse koersstijgingen op de Amerikaanse aandelenmarkten.

De opbrengsten uit aandelen bedroegen vorig jaar 26 miljard, waar in 2002 nog 58 miljard in de min werd geschreven. De opbrengsten uit obligaties daalden daarentegen van 12 naar 7 miljard euro. Het rendement uit beleggingen bedroeg 10,4 procent in 2003 (2002 -7,7 procent).

Om hun vermogenspositie te versterken, hebben pensioenfondsen de premies de afgelopen jaren fors verhoogd. In 2002 bedroeg die stijging gemiddeld 44 procent en 11 procent in 2003. Ondernemingspensioenfondsen verhoogden de premies in 2002 zelfs met 110 procent, maar lieten in 2003 weer een lichte daling zien. Dit houdt vooral verband met omvangrijke bijstortingen door de sponsors van deze fondsen.

Bedrijfstakpensioenfondsen lieten de premies een stuk geleidelijker stijgen, in 2002 met 20 procent en in 2003 met 25 procent. Gemiddeld ligt het werkgeversaandeel in de premies bij deze fondsen op 70 procent. Door de bijstortingen in de ondernemingsfondsen steeg het werkgeversaandeel daar van 80 naar 90 procent.

Reageer op dit artikel